Boeken | Pax Christi Vlaanderen

Boeken, Gadgets | Het boek " Een hemelse keuken" brengt de verhalen en de recepten van de tv-reeks, met prachtige kleurfoto's.

Boeken | De internationale strijd tegen straffeloosheid.

Boeken | Auteur Guy Poppe was 31 jaar lang VRT-radiojournalist, waar hij zich specialiseerde in Afrika. Op 13 oktober 2011 is het vijftig jaar geleden dat de Griek Jean Kageorgis de Burundese eerste minister Louis Rwagasore vermoordde.

Boeken | In de kerk worden conflicten vaak krampachtig vermeden om de lieve vrede te bewaren. Daardoor is er weinig ervaring in het omgaan met conflicten. Daar wil dit boek verandering in brengen.

Boeken | Luca keert op 19-jarige leeftijd met zijn vader terug naar zijn geboortestreek in Kroatië. Hij is het land ontvlucht toen hij zes was en de oorlog er uitbrak. Sindsdien heeft hij niet meer gesproken.

Boeken | Jefra, een 17-jarige Palestijnse, woont samen met haar ouders, 2 zussen en 3 broers in Jeruzalem. Jefra voelt zich heen en weer geslingerd tussen de diepgewortelde Arabische tradities en het verlangen naar vrijheid en individualisme.

Boeken, Gratis materiaal | Dit boek geeft een weerspiegeling van een intensief en internationaal uitwisseling van U Move 4 Peace, de jongerenwerking van Pax Christi Vlanderen.

Boeken, Lesmateriaal |

Heel veel mensen leven samen op de aarde en toch is iedere mens uniek. Gelukkig dat we zo verschillen, anders zou het leven saai zijn.

Boeken, Gratis materiaal | De twee erfvijanden Duitsland en Frankrijk tot vrienden maken: dat was na de Tweede Wereldoorlog de drijfveer voor de oprichting van een Europese economische organisatie.

Boeken, Koopjes | Vuurwapens zijn niet onbesproken. Door criminaliteit, incidenten en gewapend geweld zijn vuurwapens omstreden, maar ze betekenen voor veel mensen ook een hobby of een vorm van bescherming.

Boeken, Koopjes | Belgiës grootste gangster aller tijden is Jacques Monsieur, geboren in Halle.

Boeken, Gratis materiaal | Volgens Unicef zijn er wereldwijd 300.000 kindsoldaten actief. Els De Temmerman heeft aan het misbruik van kinderen in Uganda ruime bekendheid gegeven.

Boeken, Lesmateriaal | Asem is een roman waarin geschreven taal bijna niet voorkomt, met expliciete, soms harde beelden en een belangrijke levensles: waar mensen niet met elkaar kunnen of willen praten, ontstaat een voedingsbodem voor conflicten.

Boeken, Koopjes | In dit boek proberen we je praktische tips te geven hoe je kinderen van vluchtelingengezinnen kan bereiken en motiveren.

Boeken, Koopjes | Ideeënboek met achtergrondinformatie over het waarom van agressief gedrag en vooral enkele zeer concrete tips hoe je met agressie kan omgaan als begeleid(st)er, of hoe je hiermee met je jongerengroep aan de slag kan gaan.

Boeken | Avondklokken in Ramallah is een aangrijpende roman over het alledaagse leven van een alledaagse jongen in een helaas niet zo alledaagse wereld.

Boeken | Authentieke verhalen van kinderen over hun verdriet, woede, angst... Soms is een beetje aandacht voldoende om hen terug perspectief te geven.

Boeken, Lesmateriaal | Dit boek met harde kaft en CD-rom zit boordevol concrete werkvormen voor geweldloos opvoeden en begeleiden: oefeningen, lesmateriaal, spelmateriaal…

Boeken, Koopjes | Een boek met twaalf verhalen, twaalf gedichten, twaalf getuigenissen en twaalf strips over kinderrechten, waarin deze stap voor stap worden uitgelegd. Mede met steun van Marc de Bal, die het peterschap over het boek op zich heeft genomen, is dit een leuk boek geworden.

,

Boeken, Documentaires & Muziek, Koopjes | Lancelotje speelt in dit mysterieuze boek een ridder, op zoek naar hem zelf. Met rare prenten, maar met een duidelijk idee: humor en kunst overwinnen het geweld.

Boeken, Koopjes | Het is een opmerkelijke fabel van deze tijd, scherpzinnig en vol verbeelding. Het boek leent zich daarom goed om over vooroordelen en geweld te praten met kinderen.

Boeken | De ander die ik thuis, op school of op het werk, in beweging en samenleving ontmoet, blijft een vreemde ander, hoe vertrouwd ook.

Boeken, Koopjes | Dit boek biedt ruimte achtergrondinformatie en een handreiking voor de dagelijkse praktijk van intercultureel onderwijs. Het is in de eerste plaats bedoeld voor - toekomstige - onderwijsgevenden en onderwijsbegeleiders.

Boeken | Dit boek schetst het vredeswerk dat Pax Christi als internationale vredesbeweging sinds 1945 en als autonome Vlaamse sectie sinds 1973 wil uitbouwen. Met recht en reden staat in de titel: kwetsbare vrede.

Boeken, Koopjes | De voorzitter van de Europese Raad woonde de feestelijke academische zitting bij met een lezing onder de titel ‘Meer Europa, voor meer vrede’.

Boeken, Koopjes | In De klimaatoorlogen schetst Harald Welzer de verontrustende gevolgen van ecologische veranderingen voor het samenleven van mensen, voor de machtsbalans en voor de verdeling van welvaart in de wereld.

Boeken, Gratis materiaal | Van kruimeldiefstal, psychologische terreur of hooliganisme tot kille moorden van uitzonderlijk jonge kinderen: berichten over criminaliteit zijn dagelijkse kost.

Boeken, Gratis materiaal | Dit boek geeft een overzicht van hoe afgerekend kan worden met een traumatisch verleden, en tezelfdertijd is het een pleidooi om het verleden altijd opnieuw op te roepen , het nooit te vergeten.

Boeken, Gratis materiaal | " ik wil, je wilt niet" in het Engels

Boeken, Gratis materiaal | Geweldloze opvoeding in de praktijk. Het theoretische kader wordt allereerst nog eens bondig uitgelegd. Nadien volgen vele levensechte verhalen, voorzien van commentaar, die de theorie duidelijk en hanteerbaar maken.

Boeken, Gratis materiaal | "Bouwen aan geweldloosheid " van Pat Patfoort in het Engels.

Boeken | Het hulpverlenend gesprek toegelicht aan de hand van een balspel zet je op weg om stapsgewijs met jonge kinderen een oprecht gesprek aan te vatten.

Boeken | Jean Goss (1912 - 1991) was een van de bekendste vredesactivisten van de 20ste eeuw. Dit boek vertelt zijn verhaal.

Boeken |

We leven in een tijd van angst. Angst is menselijk maar heilloos. Mark Van de Voorde plaatst tegenover de sfeer van angst een spiritualiteit van de geweldloosheid en een cultuur van verzoening.

Boeken, Koopjes | In de zomer van 2010 reisden Oumar en Fatima samen met journalist Jan Stevens en fotograaf Tim Dirven voor het eerst terug naar Grozny.

Boeken | Het Regionaal integratiecentrum Foyer vzw schetst met deze publicatie een beeld van het Tsjetsjenië dat verlaten werd door de Tsjetsjenen in België en het waarom van hun vlucht.

Boeken | Het postuum verschenen boek met de gevoelens en persoonlijke meningen van Tina Ismailova.

Boeken, Koopjes | In "Leven met een pestverleden" getuigen slachtoffers én pestkoppen over hun schooltijd en de schade jaren later. Acht verhalen die binnendringen.

Boeken | Dit jeugdboek van Roger Vanhoeck kwam tot stand na een vredespelgrimage naar het Beloofde Land met Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. De Palestijnse Musa wordt verliefd op de Joodse Rachel. Romeo & Julia in een conflictgebied …

Boeken | "Ik ben (g)een slet" is een indringend verhaal, waarin Roger de gevoelens van zijn hoofdpersonage zo levensecht beschrijft dat hij werkelijk in haar huid lijkt te kruipen.

,

Boeken, Lesmateriaal | Dit jeugdboek gaat over de trein die met Eva naar de uitroeiingskampen rijdt op het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Boeken, Koopjes | In dit Witboek over corruptie en integriteit gaat het over feiten, verklaringen, remedies.

Boeken, Koopjes | Geweld zit in eigen huis: een slogan die tot dus ver taboe was in onze samenleving. Het ideaal beeld van het perfecte gezin werkt verhullend.