Gratis materiaal | Pax Christi Vlaanderen

Boeken, Gratis materiaal | Dit boek geeft een weerspiegeling van een intensief en internationaal uitwisseling van U Move 4 Peace, de jongerenwerking van Pax Christi Vlanderen.

Boeken, Gratis materiaal | De twee erfvijanden Duitsland en Frankrijk tot vrienden maken: dat was na de Tweede Wereldoorlog de drijfveer voor de oprichting van een Europese economische organisatie.

Gratis materiaal | STOP het geweld! Een boekje met nuttige tips voor als de stoppen dreigen door te slaan...

Gratis materiaal | Handleiding voor de leerkracht bij de krant "We lossen het zelf wel op!" om aan de slag te gaan rond leerlingenbemiddeling in de secundaire school.

Gratis materiaal | Met deze leerlingenkrant leren jongeren hoe zij zelf kunnen bemiddelen bij conflicten van medeleerlingen. Leeftijd: secundair onderwijs

Gratis materiaal | Een speels RUZIE-boekje met handige tips om al je ruzies op te lossen.

Boeken, Gratis materiaal | Volgens Unicef zijn er wereldwijd 300.000 kindsoldaten actief. Els De Temmerman heeft aan het misbruik van kinderen in Uganda ruime bekendheid gegeven.

Boeken, Gratis materiaal | Van kruimeldiefstal, psychologische terreur of hooliganisme tot kille moorden van uitzonderlijk jonge kinderen: berichten over criminaliteit zijn dagelijkse kost.

Boeken, Gratis materiaal | Dit boek geeft een overzicht van hoe afgerekend kan worden met een traumatisch verleden, en tezelfdertijd is het een pleidooi om het verleden altijd opnieuw op te roepen , het nooit te vergeten.

Boeken, Gratis materiaal | " ik wil, je wilt niet" in het Engels

Boeken, Gratis materiaal | Geweldloze opvoeding in de praktijk. Het theoretische kader wordt allereerst nog eens bondig uitgelegd. Nadien volgen vele levensechte verhalen, voorzien van commentaar, die de theorie duidelijk en hanteerbaar maken.

Boeken, Gratis materiaal | "Bouwen aan geweldloosheid " van Pat Patfoort in het Engels.