(Koerier)dossier | Pax Christi Vlaanderen

(Koerier)dossier | Dit dossier blijft schrijnend actueel. Hoe moet en kan het verder in Congo en dan vooral in Oost Congo?

(Koerier)dossier | De media berichten veel over het Israëlisch-Palestijns conflict maar veelal belichten ze enkel het geweld van het Israëlische leger en de Palestijnse gewapende groeperingen.

(Koerier)dossier | "Waarom geweld? Waarom geen vrede" is de Nederlandse vertaling van een gelijknamig document van de Wereldraad van Kerken.

(Koerier)dossier | In dit politiek dossier van de Vredesweek belichten experts verschillende factoren die al meer dan 20 jaar wegen op de veiligheid en mensenrechten in de Democratische Republiek Congo.

(Koerier)dossier | Op 21 september, de Internationale dag voor de vrede, gaat de 23e Vlaamse Vredesweek van start en loopt tot 2 oktober, de Internationale dag van de geweldloosheid.

(Koerier)dossier | In 1999 riepen de Verenigde Naties, onder impuls van heel wat Nobelprijswinnaars voor de Vrede, de afgelopen tien jaar uit tot het Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de kinderen van de wereld.

(Koerier)dossier | Ook dit jaar is er opnieuw een Koerierdossier dat met verschillende artikelen van experten meer inzicht biedt in het vredesweekthema.

(Koerier)dossier | In dit campagnedossier gaan we op zoek naar positieve inspiratie die ons in staat stelt om steeds weer radicaal voor die samenwerking te kiezen.

(Koerier)dossier | In dit dossier geven Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen een stand van zaken van de situatie in Congo 10 jaar na de ‘democratische’ verkiezingen.

(Koerier)dossier | Wat is peer mediation? Waarom peer mediation op school? Hoe begin ik ermee? Op deze en veel meer vragen vind je een antwoord in deze brochure.

(Koerier)dossier | In dit dossier werpen verschillende auteurs en organisaties een blik op ‘Haat in de publieke ruimte’’ en zoeken zij, elk vanuit een eigen insteek, naar wegen om die haat te keren en tot dialoog te komen.

(Koerier)dossier | Dit dossier wil informeren en doen nadenken. Aanvullingen en bedenkingen bij de hier gebrachte informatie zijn uiteraard steeds mogelijk.

(Koerier)dossier | Uit dit dossier mag blijken dat "politieke islam" een concept is dat verschillende ladingen dekt. Diverse islamitische geleerden werkten verschillende ideologieën en denkbeelden uit over de inrichting van de maatschappij.

(Koerier)dossier | Op 13 maart 2015 blies Pax Christi, de internationale vredesbeweging, 70 kaarsjes uit. Deze belangrijke gebeurtenis kunnen wij ook in Vlaanderen niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.

(Koerier)dossier | Dit koerier dossier gaat over " mediawijsheid". Verschillende auteurs bekijken, elk vanuit een eigen perspectief en eigen ervaringen, de media.

(Koerier)dossier | Het antwoord van de organisaties Sadaka Reut en U Move 4 Peace met steun van JES vzw op de vredesproblematiek tussen Israëlieten en Palestijnen.

(Koerier)dossier | In het Vredesweekdossier Bouwen aan vrede – Mag het wat m€€r zijn? belichten we de Belgische bijdrage aan vredes- en maatschappijopbouw, en aan VN-vredesmissies.

(Koerier)dossier | "Wat doet Pax Christi nu eigenlijk en hoe doen jullie dat dan?" In dit dossier geven we duiding bij een aantal thema's en methodieken.

(Koerier)dossier | Met het dossier ‘Congo: wat nu?’ blikken Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen terug op de verkiezingen in Congo van 30 december 2018 en staan stil bij een aantal postelectorale uitdagingen.

(Koerier)dossier | ‘Weerbaar midden kwetsbaarheid’ is een resumé van de bijdragen die Nadia Palombo, Hildegarde Vansintjan, Barbara Mertens en het echtpaar Willy Vandamme en Lut Wouters

(Koerier)dossier | In het dossier ‘Killer robots: Vechten machines binnenkort onze oorlogen uit?’ werpen wij een blik op Killer robots

(Koerier)dossier | In het Vredesweekdossier ‘Iedereen Thuis: Voor een lokaal vredesbeleid’ geven we je die aanbevelingen mee.

(Koerier)dossier | In het dossier Oekraïne na Maidan – Verscheurd land of kansen op vrede? gaan verschillende auteurs dieper in op het conflict in Oekraïne, en wat eraan ten gronde ligt.

(Koerier)dossier | In dit dossier belichten verschillende auteurs aspecten van wat de Palestijnen ‘de catastrofe’ noemen: de vlucht van meer dan 700.000 Palestijnen na (en ook al voor) het uitroepen van de staat Israël

(Koerier)dossier | In het dossier belicht Jan Vanden Berghe, met het Marcusevangelie als leidraad, de figuur van Jezus en zijn geweldloze strijd tegen wat hij als onrecht ervoer.

(Koerier)dossier | Koerierdossier focust op de Belgische kandidatuur voor een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad, in de periode 2019-2020.

(Koerier)dossier | We lezen in de hoofdbijdrage van Hendrik Hoet hoe de Bijbel, ondanks het geweld dat erin voorkomt, de weg wijst naar vrede.

(Koerier)dossier | In dit dossier gaat exegeet Jean Charles Bastiaens dieper in op het profiel van die Dienaar in het boek Jesaja en in het Matteüsevangelie.

(Koerier)dossier | Dit dossier gaat na hoe solide economische omstandigheden en verantwoord ondernemerschap met oog voor de mens voorwaarden kunnen scheppen voor vrede

(Koerier)dossier | In Een nieuw vredesklimaat. Een visie op internationale vrede en veiligheid schetst beleidsmedewerker Willem Staes onze visie op het thema.

(Koerier)dossier | Na de moord op tien Belgische blauwhelmen in 1994 in Rwanda en de dramatische gebeurtenissen in Somalië en Bosnië spraken velen van het failliet van de VN-vredesoperaties.

(Koerier)dossier | Eind mei 2016 bracht Pax Christi Vlaanderen een dossier uit rond de geplande aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

(Koerier)dossier | In dit dossier belichten experts aspecten van de situatie in de regio, na de Arabische Lente van 2011.

(Koerier)dossier | Twintig jaar na de genocide wordt Rwanda beschouwd als één van de succesverhalen van het Afrikaans continent.

(Koerier)dossier | België neemt geregeld deel aan militaire optredens in buitenlandse conflicten. Denk maar aan Libië, Afghanistan, Mali.

(Koerier)dossier | Dit jaar lanceerde Pax Christi Vlaanderen een nieuwe campagne voor de verwijdering van de Amerikaanse B-61 kernwapens uit Kleine Brogel: "Time to go!".

(Koerier)dossier | Brigitte Herremans, beleidsmedewerker Midden-Oosten, beschrijft de opgang en de actuele context van het conflict.

(Koerier)dossier | Er speelt zich een ware revolutie af op het vlak van oorlogvoering: onbemande systemen worden steeds vaker ingezet in militaire operaties.

(Koerier)dossier | Dit dossier wil een ruim publiek informeren over de geschiedenis en de samenleving van Burundi.

(Koerier)dossier | In dit dossier willen we een aantal facetten van het aanslepende conflict in Afghanistan vanuit verschillende perspectieven benaderen.

(Koerier)dossier | Dit dossier is een poging om te begrijpen wat er in de Arabische wereld aan het gebeuren is.

(Koerier)dossier | Dit dossier wil aantal aspecten van het huidige Congo en van onze betrokkenheid als vredesbeweging naar voren brengen.

(Koerier)dossier | In dit dossier bekijken we hoe vredesinitiatieven, waarschuwingen en verzet in aanloop naar WOI geen vat kregen op de oorlogsdynamiek.

(Koerier)dossier | In dit dossier schuiven we vijf inspirerende figuren naar voor die voor vrede en mensenrechten hun leven in de waagschaal legden, of nog leggen.

(Koerier)dossier | Een dossier ontwikkeld in 2009 om mensen te motiveren hun gemeente aan te sporen om Vredesgemeente te worden.

(Koerier)dossier | Met het eerste dossier van het nieuwe jaar belichten wij de accenten en mooie prestaties van ons facetrijk vredeswerk tijdens de voorbije beleidsperiode 2011-2015.

(Koerier)dossier | Sinds 2009 werkt UM4P, de artistiek activistische werking van Pax Christi, intensief met de methode van het “Theater van de onderdrukten”, een model van participatief theater dat gebruikt wordt bij conflicthantering.

(Koerier)dossier | Het dossier omvat beknopt drie thema’s die belangrijk zijn voor educatie in conflicthantering.

(Koerier)dossier | Dit dossier biedt de vertaling van het artikel " Peace education theory " van prof. Ian M. Harris, verschenen in " Journal of Peace Education".

(Koerier)dossier | Vier bijdragen telt dit dossier dat nauwkeurig antwoordt op welk antwoord Pax Christi wil formuleren op de uitdaging van bouwen aan een vredevolle samenleving.