Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi. Deze is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog en telt nu ruim 100 lidorganisaties in een 60-tal landen. Pax Christi voert actie, schrijft artikels en dossiers, zet experten aan het werk, interpelleert politici, licht de media in en blijft zichzelf: geweldloos, politiek ongebonden en evangelisch geïnspireerd.FREN

Nieuws

Pax Christi Vlaanderen op de Cultuurmarkt - 31 augustus 2014 22/08/2014

Op 31 augustus 2014 neemt Pax Christi Vlaanderen deel aan Cultuurmarkt Vlaanderen, in de Antwerpse binnenstad. Lees verder

Bisschop Tutu roept Israëli's op zich te bevrijden door Palestina te bevrijden 21/08/2014

De Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu deed op 14 augustus 2014 een opmerkelijke oproep in de Israëlische krant Haaretz. De Nobelprijswinnaar voor de Vrede verheugt zich hierin over de massale opkomst in Kaapstad (Zuid-Afrika) van mensen van allerlei geloofsovertuigingen en achtergronden, die hun stem willen laten horen tegen het onrecht dat gebeurt in Israël en Palestina, en meer bepaald in Gaza. Lees verder

België moet uiterste inspanning leveren om bevolking in Irak te beschermen 18/08/2014

Pax Christi Wallonie-Bruxelles en Pax Christi Vlaanderen stuurden een brief aan de Belgische premier en minister van Buitenlandse Zaken om hen aan te sporen krachtdadig op te treden tegen de spiraal van geweld, die Noord-Irak in zijn greep heeft. Lees verder

Ten vrede 2014 - Zingen en dansen voor vrede in de wereld 17/08/2014

Op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 augustus heeft aan de boorden van de IJzer voor de 13de keer het zomerfestival “Ten Vrede” plaats. Lees verder

Trans-Art: “Socio-politieke transformatie via artistieke methoden” (internationale jongerentraining in de Noord-Kaukasus) 14/08/2014

Van 31 juli tot 10 augustus trainden 25 jongerenwerkers uit Israël/Palestina, Tsjetsjenië/Kabardina-Balkaria in Rusland, Nederland en België zich in de Noord-Kaukasus in het gebruik van artistieke methoden om socio-politieke conflicten en geweld om te zetten in positieve kracht. Lees verder

Neem Pax Christi Vlaanderen op in uw testament 14/08/2014

Wie aan het einde van zijn leven staat en graag stappen zet naar vrede, kan bijvoorbeeld Pax Christi Vlaanderen als begunstigde opnemen in zijn testament. Lees verder

Steun een strijdvaardig Pax Christi Vlaanderen 14/08/2014

Meer dan ooit is een vredesbeweging als Pax Christi Vlaanderen nodig om vredesopbouw te stimuleren, dicht bij ons en ver weg. Daarom vertrouwen wij op uw gewaardeerde steun! Lees verder

Humanitaire crisis in Irak: dringende oproep van Pax Nederland 8/08/2014

PAX, de Nederlandse sectie van Pax Christi International, roept de VN en de internationale gemeenschap met hoogdringendheid op om de crisissituatie in Irak aan te pakken. De vredesbeweging vreest dat de humanitaire crisis dreigt uit te monden in een genocide. Lees verder

Pax Christi Duitsland vertegenwoordigd op Wereldoorlog I-herdenking 7/08/2014

De vicevoorzitster van Pax Christi Duitsland maakte deel uit van de officiële Duitse delegatie die president Gauck vergezelde tijdens de herdenkingsplechtigheden n.a.v. de 100ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog. Lees verder

Oorlog in Gaza: zet logistieke steun aan bewapening stop 6/08/2014

In een vrije tribune in Knack vragen 27 ngo’s aan onze politici om de logistieke medewerking aan oorlogsvoering stop te zetten. Lees verder

» Kijk voor meer berichten onder Actueel.