Pax Christi Vlaanderen
Aankondiging

Elk jaar benoemt Pax Christi twee Ambassadeurs voor de Vrede. Mensen die zich in onze ogen op bijzondere wijze inzetten voor een geweldloze en rechtvaardige samenleving.

Aankondiging

Pax Christi Vlaanderen zoekt een Algemeen directeur die als verantwoordelijke voor het strategisch en operationeel beleid van de organisatie het team op dagelijkse basis aanstuurt.

Persbericht

De 50ste ratificatie van het Verbodsverdrag op Kernwapens is een feit. Dit betekent dat kernwapens officieel illegaal worden onder internationaal recht, een historische mijlpaal!

Samen met 40 andere organisaties waarschuwt Pax Christi voor de verdere militarisering van de EU.

Artikel

11 november is Wapenstilstandsdag. In België wordt op die dag ook Vrouwendag gevierd. In het bijzondere jaar 2020 kijken we met Pax Christi-vrijwilligster Lizette Stiers naar het belang en de maatschappelijke rol van vrouwen tijdens en na conflicten.

Standpunt

“Nooit meer oorlog”, zo klonk duidelijk de boodschap na het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Artikel

Met zijn nieuwe encycliek Fratelli tutti - Wij zijn allen broeders en zusters - geeft paus Franciscus ons het derde deel in een drieluik geïnspireerd door Franciscus van Assisi, en roept hij consequent op tot dialoog en ontmoeting.

 met steun van

Lokale afdeling van