Pax Christi Vlaanderen
Persbericht

Uit een nieuwe internationale opiniepeiling uitgevoerd in december 2020 blijkt dat de steun voor een internationaal verbod op killer robots hoog blijft. 66% van de Belgen zegt tegen het gebruik van killer robots te zijn.

Aankondiging

Word vrijwilliger in de werkgroep Strafsysteem & detentie.

Artikel

Ambassadeur voor de Vrede, Hans Claus, schreef een opinie over dekolonisering.

Tijdens deze webinar wordt gereflecteerd over de vraag welke gevolgen de coronapandemie heeft op ons denken over de ethiek van oorlog en vrede.

Standpunt

Pax Christi Vlaanderen verwelkomt de inwerkingtreding op 22 januari 2021 van het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens. Een historische gebeurtenis!

Verslag

Vrijdag 22 januari was het zover, met de inwerkingstrede van het VN verbodsverdrag op kernwapens zijn de massavernietigingswapens voortaan illegaal volgens een internationaal recht. We lieten deze historische dag niet ongemerkt voorbijgaan

Artikel

Op 22 januari 2021 trad het Verbodsverdrag op Kernwapens in werking. Dat ging niet ongemerkt voorbij. In dit overzicht kan je alle steunbetuigingen zowel in België als internationaal terugvinden.

 met steun van

Lokale afdeling van