Nieuws | Pax Christi Vlaanderen
Verslag

Paus Franciscus ondertekende op 3 oktober 2020 zijn derde pauselijke rondzendbrief.

Verslag

Op 7 juli, de vierde verjaardag van het VN Verbodsverdrag op kernwapens, trokken we naar het actiekamp tegen kernwapens aan de ingang van de luchtmachtbasis in Büchel.

Hongerstakers
Artikel

Hongerstakers zijn de kanarie in de koolmijn. Nu is het tijd voor een structureel asiel- en migratiebeleid. En een humane aanpak van de huidige crisis.

Artikel

Wist je dat 60 % van de mensen die uit de gevangenis vrijkomen, hervallen en terug worden opgesloten? Het strafsysteem in België faalt: het creëert nieuwe onveiligheid.

Actie

Onze directeur, Stefan, nam het woord tijdens een persconferentie voor de Begijnhofkerk in Brussel waar mensen zonder papieren in hongerstaking zijn. Lees zijn boodschap.

Artikel

In 2021 werden kernwapens verboden. Een mijlpaal die Pax Christi hielp zetten! Maar we zijn nog niet klaar: in 2020 werd 61 miljard euro geïnvesteerd in kernwapens. Help ons deze geldstroom stoppen.

Standpunt

Wat kan België doen om ervoor te zorgen dat de NAVO niet langer ons beleid rond kernwapens dicteert? We lijstten het even op voor jou!

Actie

Wist je dat er sinds 1963 kernbommen in België liggen? En dat deze er kwamen zonder instemming van de bevolking?

Aankondiging

Samen met de vredesbeweging roept Pax Christi op tot protest in Brussel op 13 juni tegen de NAVO-top. We eisen voor meer rechtvaardigheid (zowel sociaal als voor het klimaat), en tegen de oorlog en militarisering.

Standpunt

De reactie van België op het vliegtuigincident in Wit-Rusland juicht Pax Christi toe, maar deed ze wel in de pen kruipen om een even krachtdadige houding te bepleiten inzake de schendingen die in Palestina plaats hebben.

Actie

Teken de petitie aan minister Wilmès over de vernielingen door Israël van eigendommen op Palestijns grondgebied, die mede met Belgisch geld werden gebouwd. Ook jouw stem helpt!

Standpunt

Op 9 mei 2021 barstte er een geweldescalatie los in Palestina en Israël, kort voor het einde van de Ramadan en voor de herdenking van de Nakba (15 mei). Pax Christi Vlaanderen schreef daarop dit opiniestuk.