Image
wandelend in de natuur

Meer dan ooit is er nood aan een kompas dat rust en houvast biedt. En dat de weg wijst naar een samenleving in evenwicht. 

Vanuit haar spirituele roots, humane waarden en zeer ruime ervaring neemt Pax Christi deze rol op zich.

Image
Protest - Wereldbol gedragen

Kom in actie.

En ga voluit voor verbinding!

De onvrede die je vanbinnen voelt, kan je samen met ons vanbuiten herstellen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Tweewekelijks met acties, activiteiten en standpunten of ontvang één van onze thematische flashes.
Team & Bestuursorganen

Medewerkers

Image
Nele Decock
Bewegingswerker Educatie en Participatie
Image
Annemarie Gielen
Bewegingswerker Conflictregio's & verantwoordelijke fondsenwerving
0485 545 958
Image
Bénédicte Kusendila
Bewegingswerker Vredesspiritualiteit & Inclusieve samenleving
Image
Fareta Selimovic
Administratief medewerker
Image
Naomi Zoka
Bewegingswerker Veiligheid & Ontwapening
Image
Kristina Van de Poel
Administratief medewerker
Image
Polina Gerelchuk
Strategisch Communicatiemedewerker

Bestuur

Image
Prakash Goossens
Image
Jean Saldanha
Image
Tom Sauer
Image
Nicole Scheers
Image
Wim Vandewiele
Voorzitter
Image
Luc Vansina
Image
Annemie Verhoeven
Image
Jef Vlaminckx

Algemene Vergadering

Rik Beernaert - Mieke Berghmans - Luc Braeckmans - Dirk Broos - Bea Cantillon - Luc Claessens - Myriam Crucke - Jac De Bruyn - Etienne De Jonghe - Patrick De Muynck - Michel De Samblanx - Gio De Weerd- Mia De Schamphelaere - Annemarie Gielen - Prakash Goossens - Jo Hanssens - Frederik Janssens - Philippe Keulemans - Gust Koyen - Paul Lansu - Patrik Lasure - Chris Lefebvre - Galina Matushina - Barbara Mertens - Philip Nauwelaerts - Jan Renders - Bie Reynaert - Carl Reyns - Jean Saldanha - Tom Sauer - Nicole Scheers - Luce Stappaerts - Lizette Stiers - Magda Van Damme - Mark Van de Voorde - Wim Vandewiele (voorzitter) - Marc Vandommele - Guido Vanheeswijck - Luc Vansina - Anne Vansteelandt - Annemie Verhoeven - Joseph Vlaminckx

 

Image
Logo donorinfo - ik geef in vertrouwen
Financiële gegevens

Bekijk op een transparante manier onze financiële gegevens van de afgelopen jaren op donorinfo.be

Stichting Donorinfo helpt jou om te begrijpen hoe goede doelen jouw steun gebruiken.

Donorinfo is je onafhankelijke gids voor de transparantie van goede doelen.

Image
logo pax christi intertnationaal
Pax Christi International

Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi.  Ze telt nu ruim 100 lidorganisaties in een 60-tal landen. 

De beweging werd opgericht door de Franse bisschop Pierre-Marie Théas en de Franse lerares Marthe Dortel-Claudot op het einde van de 2de Wereldoorlog. Théas zat tijdens de WO II in gevangenschap voor het helpen van joden. In gevangenschap hield hij één gedachte voor ogen: ‘Heb je vijanden lief’. 

Toen Théas werd vrijgelaten stuitte hij op Dortel-Claudot, die hetzelfde dacht als hij. Ze wilden verzoening in plaats van vergelding, mensen samenbrengen in plaats van tegen elkaar opzetten. Samen richten ze Pax Christi op om dit in de praktijk te brengen en deze boodschap te verspreiden.

Geschiedenis

Image
betoging - stop de wapenwaanzin
(1953) - 1973
Het prille begin

Eind 1951 werden de eerste kiemen gelegd voor een Pax Christi-afdeling in ons land onder invloed van de “Equipes Populaires” (Franstalige KWB). In 1953 werd Pax Christi België opgericht. Vanuit de federalisering van België werd in 1972 besloten om de Vlaamse werkgroep binnen Pax Christi België uit te bouwen tot een autonome afdeling van Pax Christi International. Pax Christi Vlaanderen was geboren.

Vanaf het begin richt Pax Christi Vlaanderen zich op de wisselwerking tussen studie en educatie, spiritualiteit en actie. Het vredesthema zelf wordt ingevuld op vier domeinen: veiligheid en ontwapening, mensenrechten, geweld en geweldloze alternatieven, internationale structuren, en elk domein wordt onderzocht volgens vier dimensies: Noord-Zuidrelaties, Oost-Westrelaties, eigen samenleving, kerken en religies.

Image
stappen voor vrede - nekkerhal mechelen
1984 - 1989
Nationaal en lokaal 'stappen voor vrede'

In de tweede helft van de jaren ‘80 groeit onze lokale inbedding en het aantal activiteiten verder. Pax Christi Vlaanderen blijft de verbinding maken tussen spiritualiteit en vredesthema’s. Er worden fietstochten en voettochten voor vrede, straatacties en stiltekringen, vredeskaravanen, wakes en gebedsdiensten voor vrede georganiseerd. Een hoogtepunt is “Stappen naar vrede” in 1986. Via vijf routes stappen honderden mensen doorheen Vlaanderen naar Mechelen. De slotmanifestatie heeft plaats in de Mechelse Nekkerhal met ruim 5.000 deelnemers. Leden van de beweging worden ook uitgestuurd als “Getuigen voor vrede” naar conflictgebieden als Nicaragua en Haïti.

Image
stop illegale wapenhandel
1993 - 2000
Strijd voor internationaal recht: verbod op landmijnen

In 1993 viert Pax Christi Vlaanderen haar twintigjarig bestaan met een optreden van Willem Vermandere en een lezing van kardinaal Danneels. De oorlog in ex-Joegoslavië en de genocide in Rwanda bepalen sterk onze werking. Er komen nieuwe internationale ontmoetingen met oorlogsslachtoffers en vredeskrachten in conflictgebieden als Zuid-Soedan, Libanon, Rwanda, Burundi en Congo, Kosovo, Kroatië en Servië. 

In 1994 luidt het thema van de Vredesweek: “Honger stil je niet met wapens.” We focussen daarbij op de landmijnen of anti-persoonsmijnen. Dankzij 40.000 handtekeningen en het lobbywerk dat we daarop doen wordt België in maart 1995 het eerste land ter wereld dat een absoluut verbod op productie, handel en gebruik van landmijnen uitvaardigt.

Onze straatacties nemen af en Pax Christi Vlaanderen zet nog meer in op studiedossiers en vormingsactiviteiten voor de leden. In 1999 reiken we voor het eerst de titel “Ambassadeur van de Vrede” uit. Dit blijft tot op vandaag een jaarlijks betekenisvol gebeuren. Ook interreligieuze dialoog en verdieping van de Bijbelse visie op vrede en andere religieuze bronnen krijgen meer aandacht. We bouwen trainingsseminaries rond actieve geweldloosheid en programma’s voor democratische vredesvorming en vredesopbouw uit.

Image
protest tsjetsjenië
2003 - 2010
Conflictregio's: verbreding en jongerenuitwisselingen

Pax Christi zet de daaropvolgende jaren verder in op politiek en sensibiliserend werk rond andere conflictregio’s. Zo bouwen we expertise op inzake de oorlog in Tsjetsjenië en Rusland, maar ook voeren we campagne voor vrede in Israël/Palestina, Congo en het gebied van de Grote Meren in Centraal-Afrika. We voeren verder actie tegen lichte wapens en kernwapens. Mede dankzij de invloed van Pax Christi Vlaanderen wordt het Vlaams Vredesinstituut opgericht. De organisatie blijft jaarlijks een boek en zes inhoudelijke dossiers publiceren.

De jongerengroep van Pax Christi Vlaanderen heeft contacten van New York tot Berlijn, Libanon, Palestina en Noord-Ierland en pleit voor meer vredesbeleid voor en door jongeren. Zo geraken de jongvolwassenen van onze beweging geïnspireerd door verschillende innovatieve dialoogmethodieken. Voor het eerst passen ze deze methodieken in 2007 ook toe in de eigen samenleving.

Pax Christi Vlaanderen steunt verschillende campagnes rond het thema kindsoldaten. We blijven jaarlijks de Vlaamse Vredesweek organiseren en zet verder in op vredeseducatie en vredesopvoeding. Langs die weg bereiken we jaarlijks enkele duizenden jongeren en volwassenen. Ook ons spiritueel aanbod blijven we onverminderd verder verspreiden.

In 2009 zet Pax Christi Vlaanderen voor het eerst in op de relatie tussen het klimaatprobleem en vrede in de Vredesweek. De focus op het aan banden leggen van internationale wapenhandel wordt vernieuwd na de Arabische Lente waar wapens dienen om burgerprotest te verlammen.

Image
banner killer robots
2017 - ...
3 versterkingen: ontwapening, spiritualiteit en inclusieve samenleving

Onze strijd tot uitbanning van de kernwapens krijgt een nieuwe impuls met een “humanitaire belofte” die op 7 juli 2017 leidt tot een internationaal verbodsverdrag op kernwapens met 122 landen.

In 2012 neemt Pax Christi Vlaanderen de ontwikkelingen rond killer robots voor het eerst op met een hoorzitting in het parlement. Vanaf 2017 verbreden we dit thema naar een ruimer publiek. We zetten het onverminderd op de agenda tot op vandaag, met het oog op een internationaal verdrag tegen dit soort autonome wapens.

Een vernieuwde interesse in de samenleving in vredesspiritualiteit zorgt voor een brede verspreiding van een "Vierend en Bezinnend" aanbod, dat we sinds enkele jaren alleen nog digitaal verspreiden. In 2019 waren er meer dan duizend inschrijvingen voor dit meerdaags digitaal spiritueel aanbod. Tijdens de coronapandemie bleek het een welgekomen bron van verbinding en inspiratie. In 2022 stelt Pax Christi Vlaanderen een bewegingsmedewerker aan om vredesspiritualiteit handen en voeten te geven, zodat de mensen die hiernaar op zoek zijn dit aanbod makkelijker kunnen vinden.

Pax Christi koos in 2020 resoluut om in te zetten op een 'inclusieve samenleving'. Hierbij werd de focus gelegd op mensen zonder wettig verblijf, en mensen in detentie en hun naastbestaanden. Samen met en voor hen organiseren we acties en activiteiten om het onrecht in hun leven aan te kaarten en samen met hen voor een positieve en humane toekomst te strijden.