Image
dubbelhoofd
De actief geweldloze weg

Vredesspiritualiteit geeft gestalte aan de actief geweldloze boodschap van Jezus, geïnspireerd op de Bergrede. Maar ze vindt ook inspiratie in begeesterende verhalen, personen en filosofieën zoals die van Martin Luther King, Hannah Arendt, Jean & Hildegard Goss-Mayr, Levinas …  En de vele duizenden die timmeren aan een veilige en inclusieve weg.  

 

De Rol van Pax Christi

Vredesspiritualiteit vormt binnen Pax Christi een rode draad. Onze strijd voor vrede, rechtvaardigheid en verzoening loopt via christelijke en humane waarden. Vredesspiritualiteit verdiept deze waarden en maakt ze tastbaar. 

Ze ondersteunt verandering door de medewerkers, vrijwilligers en andere medestanders van Pax Christi. Het stelt ons in staat om delen van onszelf ten goede te veranderen als belangrijk stap om onze omgeving en zelf de wereld te veranderen. Stilstaan om sterker te gaan.

Ze creëert mee de grassroots-beweging die nodig is en treedt met open blik naar buiten, op zoek naar een breder draagvlak, bouwt aan initiatieven tot dialoog en een nieuwe (politieke) vredesethiek... Ze gaat voluit voor verbinding.

Image

Bénédicte Kusendila

Agenda

12/04/2023
Antwerpen
Ter gelegenheid van 60 jaar Pacem in Terris zal Paul Lansu van Pax Christi tijdens het middaggebed deze encycliek toelichten. Nadien is er gelegenheid tot napraten in Zomaar een dak met een kopje koffie.

Nieuws

Verslag
Kerstwensen stromen binnenBegin november 2022 startten wij een actie om ervoor te zorgen dat Palestijnse christenen in Bethlehem een tijdige kerstwens ontvangen: jullie reageerden daar massaal op! Duizenden kaarten werden afgelopen weken verspreid ...
Russische Christenen Voor Vrede roepen andere (Russische) gelovigen op om te bidden en actie te ondernemen tegen de oorlog in Oekraïne. Wij steunen deze oproep - voor jou naar het Nederlands vertaald - en willen hen en de Oekraïense slachtoffers ook ...
Actie
Witte (Lintjes) KerstWie vrede wil en dit ook wou tonen, deed mee met de Witte Lintjes-Kerst! Hartelijk dank voor jullie blijken van solidariteit en voor de foto's van jullie kerstbomen met witte lintjes en vredesboodschappen.ActieOp kerstavond ging ...

Webinars

Over de kwetsbaarheid van vredesethiek in en na coronatijden.
Wat zegt de encycliek ‘Fratelli tutti’ over vrede? Welke plaats kunnen dialoog, herstel en vergeving innemen in ons leven? Hoe ga je om met conflict, onrecht en geweld op je pad? Bestaat een ‘rechtvaardige oorlog’?