Image
dubbelhoofd
De actief geweldloze weg

Vredesspiritualiteit geeft gestalte aan de actief geweldloze boodschap van Jezus, geïnspireerd op de Bergrede. Maar ze vindt ook inspiratie in begeesterende verhalen, personen en filosofieën zoals die van Martin Luther King, Hannah Arendt, Jean & Hildegard Goss-Mayr, Levinas …  En de vele duizenden die timmeren aan een veilige en inclusieve weg.  

 

De Rol van Pax Christi

Vredesspiritualiteit vormt binnen Pax Christi een rode draad. Onze strijd voor vrede, rechtvaardigheid en verzoening loopt via christelijke en humane waarden. Vredesspiritualiteit verdiept deze waarden en maakt ze tastbaar. 

Ze ondersteunt verandering door de medewerkers, vrijwilligers en andere medestanders van Pax Christi. Het stelt ons in staat om delen van onszelf ten goede te veranderen als belangrijk stap om onze omgeving en zelf de wereld te veranderen. Stilstaan om sterker te gaan.

Ze creëert mee de grassroots-beweging die nodig is en treedt met open blik naar buiten, op zoek naar een breder draagvlak, bouwt aan initiatieven tot dialoog en een nieuwe (politieke) vredesethiek... Ze gaat voluit voor verbinding.

Image

Bénédicte Kusendila

Agenda

27/09/2023
Antwerpen
Het wekelijks Oecumenisch Middaggebed van 27 september staat in het teken van het bezinnend aanbod van Pax Christi Vlaanderen “Toolkit van de vredesbouwer” en dat n.a.v. 50 jaar werken aan vrede door Pax Christi Vlaanderen. Aan vrede bouwen, dat is conflicten geweldloos oplossen en duurzame vrede helpen stichten. Hoe kunnen wij samen groeien in
04/10/2023
Genk
Bouwen aan vrede. Rond dit thema komen christenen en moslims op 4 oktober samen in Moskee Yildrim Beyazit om te zingen, te bidden en te reflecteren over de eigen rol als vredesbouwer.
08/10/2023
VRT één en Radio1
Ter gelegenheid van 50 jaar Pax Christi Vlaanderen zal priester en Nobertijn Eric Seghers tijdens de TV-mis van 8 oktober het vredeswerk van onze beweging extra in de aandacht zetten. Volg de viering mee via VRT één en Radio1.

Nieuws

Standpunt
Op 11 april 2023 is het 60 jaar geleden dat paus Johannes XXIII zijn vredesencycliek ‘Pacem in Terris’ als zijn testament aan de wereld schonk.
Artikel
Goede week. Jezus’ vriendschap wordt verkocht door een vriend. Hij wordt gefolterd, vernederd en aan een kruis gehangen. Een dood zo wreed van een leidend figuur zo bekend dat die de Romeinse geschiedenisboeken haalde. En toch noemen we het een goede ...
Verslag
Kerstwensen stromen binnenBegin november 2022 startten wij een actie om ervoor te zorgen dat Palestijnse christenen in Bethlehem een tijdige kerstwens ontvangen: jullie reageerden daar massaal op! Duizenden kaarten werden afgelopen weken verspreid ...

Webinars

Op 1 maart 2023 organiseerde Pax Christi Vlaanderen samen met het Centrum voor Vredesethiek en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een studiedag over 'Kleine goedheid en politieke liefde'. Herbekijk hier het tweede deel van de studiedag.
Op 1 maart 2023 organiseerde Pax Christi Vlaanderen samen met het Centrum voor Vredesethiek en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een studiedag over 'Kleine goedheid en politieke liefde'. Herbekijk hier het eerste deel van de studiedag.
Over de kwetsbaarheid van vredesethiek in en na coronatijden.