Image
blauwe lijkzakken in een massagraf in Palestina

Nakba herdenking: massa Die-In Lie-In

KU Leuven: stop samenwerking met Israël

Om de aandacht te vestigen op het onbeschrijflijke onrecht van de voortdurende Nakba, organiseren we in Leuven een massa die-in. Doe ook mee om iets van de gruwel van 33 000 dode Gazanen te laten voelen in Leuven.


We richten ons met deze actie tot de KU Leuven. De universiteit werkt samen met minstens negen Israëlische academische instellingen. Die onderhouden zeer nauwe banden met de Israëlische veiligheidsdiensten en het leger. 

Ondanks de petities, open brieven, acties en gesprekken van studenten en academici blijft de KU Leuven samenwerken met Israël. Zwijgen en verder samenwerken, is geen protest tegen de Israëlische mensenrechtenschendingen. 

Onze vraag aan de KU Leuven is duidelijk: stop elke samenwerking met Israëlische instellingen.

Breng een oud wit laken mee

Georganiseerd door Solidarity With Palestina Leuven

Een initiatief van Leuvens Actieplatform Palestina in samenwerking met o.a. Leuvense Vredesbeweging, Pax Christi en intal.

Startdatum
Einddatum
Adres

Martelarenplein (aan het station)
3000 Leuven
België