Beste vrienden van de vrede,

Bedankt om hier te zijn vandaag! Het is noodzaak om onze stem te laten horen, de stem van de vrede.

Namens Pax Christi en de coalitie die deze actie vandaag organiseerde, wil ik jullie nog eens meenemen in de eisen die we als coalitie hebben vooropgesteld, zodat het duidelijk is waar we hier vandaag massaal voor verzameld zijn. Ik lees enkele punten uit onze platformtekst:

De oorlog in Oekraïne kost te veel levens en zorgt voor onnoemelijk veel schade. Het is de verantwoordelijkheid en de plicht van staten en volkeren om zich in te zetten voor de-escalatie en onderhandelingen te steunen. Voor het Oekraïense volk, maar ook voor de mensheid en de planeet, die onder deze oorlog lijden. De oorlog slokt de politieke aandacht en middelen op die nodig zijn voor een rechtvaardige en duurzame toekomst.

  • Daarom moet Rusland weg uit Oekraïne. Wij willen dat de oorlog stopt!

Wij veroordelen de Russische agressie tegen een soeverein land als een ernstige schending van het internationaal recht. Hoewel de ondertekenaars van deze oproep verschillende analyses hebben van het conflict, roepen alle organisaties hier Rusland en Oekraïne eensgezind op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en tot vredesonderhandelingen. Wij staan achter degenen die de oorlogslogica verwerpen, in Oekraïne, in Rusland en overal ter wereld.

  • Wij zijn solidair met alle mensen die deze oorlog ontvluchten

Wij willen onze solidariteit betuigen met het Oekraïense volk en al degenen die onder de oorlog lijden. Wij veroordelen het geweld tegen burgers, wij veroordelen de oorlogsmisdaden. 

Iedereen die een oorlog ontvlucht moet een waardig onthaal krijgen. Gewetensbezwaarden hebben recht op internationale bescherming.

  • Wij pleiten voor een actieve vredesdiplomatie en voor ontwapening

Wij verwerpen een beleid dat gebaseerd is op confrontatie en verlenging van de oorlog. De voortdurende escalatie van de oorlogslogica, ook vanuit België en Europese landen, heeft steeds rampzaligere en mogelijk apocalyptische gevolgen. Zo vergroot de oorlog het risico op het gebruik van kernwapens. Een wereldwijd verbod op kernwapens is dringend noodzakelijk. 

Wij roepen op tot een actief vredesbeleid. Alle diplomatieke middelen moeten worden aangewend om een de-escalatie op gang te brengen en de strijdende partijen tot een staakt-het-vuren te bewegen met het oog op onderhandelingen die naar een rechtvaardige en duurzame vrede leiden. Wereldwijd wordt er al 2.100 MILJARD EURO uitgegeven aan militaire uitgaven. Dat is een gigantisch hoog bedrag. Als we kijken naar België dan zien we dat daar een enorm onevenwicht zit in de uitgaven voor het militaire en voor de diplomatie. In 2020 gaf België bijvoorbeeld circa 3 miljoen euro uit aan vredesfondsen en maar liefst 5,5 miljard euro aan Defensie. Investeren in diplomatie en vredesopbouw is nu meer dan ooit nodig. Als we nu eens een fractie van de wereldwijde militaire uitgaven zouden investeren in actieve vredesdiplomatie, dan zouden we al heel andere resultaten zien in deze oorlog!

  • Wij zijn voor een veilig Europees continent, voor iedereen

Wij willen dat er opnieuw gewerkt wordt aan collectieve en ondeelbare veiligheid. Wij vragen een nieuwe veiligheidsarchitectuur die gebaseerd is op het beginsel dat veiligheid niet ten koste van anderen mag zijn. Wij verwerpen het oorlogsdiscours om de militaire uitgaven in een reeds overbewapende wereld aanzienlijk te verhogen. Wij pleiten voor een vredesdiscours. Uiteindelijk zullen de strijdende partijen ooit tot een vredesakkoord moeten komen: begin daar vandaag al aan te werken, zwengel de diplomatie weer aan! De mensen hebben perspectief nodig op vrede, niet op een langdurige oorlog. //

Image

Annemarie Gielen