Na 53 jaar India als 88 jarige mag ik samen met u onze droom uitspreken en vieren voor een wereld waarin niemand achterblijft, niemand te klein of te min is, waarin het recht van elke mens gerespecteerd wordt en waar ieder kind, ieder mens ten volle mag leven.

Dat is het recht en de vreugde en vrede voor ieder mens 

Gods droom voor ieder van ons en ook  de opgave het voor elkaar mogelijk te maken samen verbonden met de slachtoffers van geweld en allen, want: 'Vrede kan er alleen maar zijn als zij die geen geweld of onrecht ervaren even diep geërgerd zijn als zij die er midden in leven'.

In de beweging van huisarbeiders in India mocht ik voor jaren  geweldloosheid en vrede beleven niet enkel in de enge zin van 'afwezigheid van oorlog' maar ook in de betekenis van; gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid , eerbied voor kinder- en mensenrechten en kansen voor iedereen, de vredesduif in onze hedendaagse wereld.  Werken en leven met ongeschoolde vrouwen en kinderen in slavernij heeft me geleerd hoe belangrijk de rol van vrouwen is Hun leven was verduisterd door uitbuiting , misbruik en geweld. Maar elk van hen is een licht en een voorbeeld dat bewijst dat de beste instincten van de mensheid ; liefhebben, delen, beschermen, volhouden, niet opgeven, het beter willen voor allen  - aangeboren zijn en in staat zijn te zegevieren, zelfs in omstandigheden van erkende slavernij.

Vrede heeft mannen en zeker ook vrouwen nodig. Dat toont het beeld onbekende oorlogsvrouw in Leuven met delen in de pijn, de zorg en de uitstraling van een sterke vredesboodschap.  Ieder heeft iets waarmee hij/zij/wij voor anderen een oase van vrede kan zijn.   

Het werk begint bij ieder van ons. Om voor mensen een wereld te bouwen zonder angst, moeten we zelf zonder angst zijn. Om een rechtvaardige wereld te bouwen, moeten we zelf rechtvaardig zijn.

We kunnen ons niet langer verschuilen achter een muur van onverschilligheid. Het begint bij u en mij – in alle daags leven en daar is veel angst. Angst is een slechte raadgever en zet aan tot veel geweld. We zouden beter angstig zijn voor angst, zei Peter Adriaenssens. Angst voor de andere creëert en beschermt de bom. Angst sluit ons op, geeft onverantwoordelijkheid en onverschilligheid.

Wees niet bang om angst een vertelsel van vroeger te laten, om muren en hekkens af te breken en bruggen te bouwen, om te luisteren naar kinderen, naar mensen zonder papieren, mensen op de vlucht, met daklozen op zoek naar woning.

Wees vooral niet bang om te dromen dat VREDE mogelijk is als we het samen doen want een volk dat de droom verliest verwildert, zei Dorothee Solle .

Als we op ons eentje dromen, dan blijft het een droom

Maar als met velen samen dromen, zoals vandaag hier, dan is dat het begin van een nieuwe werkelijkheid."

Riskeer meer dan wat anderen 'veilig' vinden.

Zorg meer dan wat anderen 'wijs' vinden.

Droom meer dan wat anderen 'praktisch' vinden.

Verwacht meer dan wat anderen 'mogelijk' vinden.

Vertrouw meer in wat anderen onmogelijk vinden 

Doe meer dan je dacht dat je kan.

Deel meer dan je dacht dat je kan missen.

Hoop tegen beter weten in. 

Geef niet op, geef niet in en wordt het niet moe. Blijf mensen verenigen. Blijf bondgenoten zoeken. Boeddha zei één kaars kan duizenden andere aansteken zonder haar levensduur te verkorten.

En wonderen van vrede zullen leven en alles nieuw maken zoals, Amanda Gorman zei, bij het aantreden van president Biden  “There’s always a light, if only we are brave enough to see it, if only we are brave enough to be it”.

Na een tijd zul je verwonderd staan kijken dat vrede mogelijk is.         

Liefde, rechtvaardigheid en vrede zullen elkaar omhelzen  

Die vrede wens ik u , voor Oekraïne moed en hoop, die naar vreugde en vrede leidt      

en Vrede voor gans de wereld     

 

Jeanne