Image

Manifest voor Vrede

Internationale veiligheid
Aankondiging

We leven in een wereld met oorlog. De inval van Rusland in Oekraïne bracht dat besef terug dichterbij. De oorlog is echter op vele plaatsen in de wereld: Afghanistan, Syrië, Yemen… De verschrikkingen ervan dwingen ons om keuzes te maken en oplossingen te zoeken.

Of is er geen keuze? Is er enkel de optie van het (militaire) machtsevenwicht, met het inherente risico op een ontsporing in oorlog? Een machtsevenwicht dat ons ook in vredestijd verplicht fors te investeren in defensie? Een machtsevenwicht dat het risico op een wederzijds vernietigende kernaanval incalculeert?

De werkgroep Veiligheid & Ontwapening betoogt in zijn Manifest voor Vrede dat er wel degelijk een alternatief is. Voor Pax Christi ligt er een pad naar duurzame vrede met als een eerste haalbare stap collectieve veiligheid. Met instellingen als de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en zelfs de Europese Unie zijn er instrumenten.

We kunnen die instrumenten beter inzetten, gericht investeren in vredesdiplomatie en vredesopbouw. Het Manifest toont dit haalbare en realistische vredespad .

Klik op de link en vul het formulier in. De download start automatisch.

Ja, ik lees het Manifest voor Vrede