In het Heuvelland stond na de Eerste Wereldoorlog nog nauwelijks een huis of boom overeind. Het is dus méér dan een symbolische plaats om er op vredespad te gaan. Twee ‘wandellussen’, uitgetekend op het Wandelnetwerk, vormen samen het Vredespad. Veertien haltes, in de grond gemarkeerd door een keramische tegel, nodigen je uit om letterlijk en figuurlijk stil te staan bij wat vrede brengt. Mededogen is het kernwoord. 

In de begeleidende brochure en op de webstek van de wandeling (www.vredespad.be) vind je twee verhalen die keer op keer een eigen aspect van ‘mededogen’ concretiseren bij een halte. Het eerste verhaal gaat over de weg naar vrede die Franciscus van Assisi gevonden heeft. Het tweede verhaal komt uit onze tijd, ook verhalen uit de beide Wereldoorlogen komen aan bod. 

De twee wandellussen lopen doorheen een uniek natuurlandschap. De eerste van 6,5 km vertrekt aan de kerk van Westouter, de tweede van 7,5 aan de kerk van Loker. Beide lussen kruisen elkaar ter hoogte van de Rodeberg, zodat ze ook het parcours kunnen vormen van één grote wandeling van 14 km.

De wandeling kwam tot stand op initiatief van de Vlaamse Minderbroeders-kapucijnen, Pax Christi Vlaanderen, de parochiefederatie Heuvelland-West, de vzw Rivo Torto en het Centrum voor Vredesethiek (KU Leuven) in partnerschap met Dienst Toerisme Heuvelland.