25.000 landgenoten steunen roep van mensen zonder wettig verblijf | Pax Christi Vlaanderen

25.000 landgenoten steunen roep van mensen zonder wettig verblijf

De mensen zonder wettig verblijf nemen de laatste maanden met diverse acties hun plaats in het democratische debat. Hun vraag is duidelijk: de kans krijgen om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving, om mee te bouwen aan de toekomst van dit land en bovenal op een menswaardig bestaan.

WeAreBelgiumToo is een campagne getrokken door mensen zonder wettig verblijf. 25.000 handtekeningen van medeburgers maken duidelijk dat ze met hun roep om erkenning niet alleen staan. Het lot van de 150.000 mensen zonder wettig verblijf laat velen niet onberoerd, en daar is een duidelijke roep om politieke actie aan gekoppeld.

‘De Vivaldi-coalitie toont tot op heden geen politieke moed om tot een realistische, rechtvaardige en duurzame oplossing te komen voor onze situatie. We hebben hier geen rechten. We zitten gevangen in onze situatie, sommigen al 10, soms 20 jaar. Wat we vragen is geen algemene regularisatie maar een regularisatie op basis van duidelijke en menswaardige criteria.’ (Abdul Azim, woordvoerder van de Coördinatie van mensen zonder papieren van België)

Pax Christi Vlaanderen is sinds de lancering betrokken bij deze campagne. Samen zullen we het verschil maken om een duurzame oplossing te vinden voor deze mensen. Onze directeur, Stefan, nam het woord tijdens een persconferentie voor de Begijnhofkerk in Brussel waar mensen zonder papieren in hongerstaking zijn. Achteraf werden we door een persoon in hongerstaking rondgeleid in de kerk waar we wanhoop maar ook doorzettingsvermogen in de ogen keken.

Lees hier zijn boodschap.

150.000 mensen leven in België zonder dat hun verblijf wettelijk geregeld is. Dat is een stad ruim groter dan Brugge. In die stad wordt gepoetst en verhuisd, want in dit soort jobs komen deze mensen terecht. Er is een bloeiend onderwijs, want het is een jonge populatie én er zijn goede leerkrachten. De ziekenhuizen draaien met verplegers die hun vak beheersen, en dokters die al in moeilijker omstandigheden gewerkt hebben. En vooral: u kan er heerlijke asperges à la Guinéeaise eten, een heerlijk fusion gerecht van de lokale topchef.

WeAreBelgiumToo zijn de inwoners van deze uit de kluiten gewassen stad die vragen om erkenning aan de overheid. WeAreBelgiumToo is een platform van solidariteit: meer dan 100 organisaties uit verschillende sectoren, en vooral meer dan 25.000 burgers, die een redelijke vraag van hun medebewoners ondersteunen.

Pax Christi Vlaanderen staat voor een inclusieve samenleving, iedereen hoort erbij. Natuurlijk hebben mensen zonder wettig verblijf rechten. Het is omdat ze geen gepaste erkenning van de overheid krijgen dat ze deze rechten niet kunnen opnemen, ze hun kansen niet kunnen grijpen. Inclusief wil voor Pax Christi zeggen dat wie hier woont, er ook echt bijhoort. Inclusief wil ook zeggen dat wie hier woont, gehoord moet worden door de overheid. Dat is de eerste vraag van WeAreBelgiumToo: hoor ons, maak ons gesprekspartner voor een oplossing. Een vraag die Pax Christi ten volle onderschrijft.

Aan eerste minister De Croo vragen we: grijp de uitgestoken hand van mensen zonder wettig verblijf, die het initiatief nemen, van de 25.000 burgers die hen steunen. Werk in samenspraak met de betrokkenen een duurzaam kader voor regularisatie uit, spreek over de criteria voor erkenning, zorg voor een uitgebalanceerde commissie die deze regularisatie kan begeleiden. U slaat twee vliegen in één klap: 150.000 mensen krijgen de plek die ze verdienen, en België heeft een mechanisme dat de integratie van deze nieuwkomers op een duurzame, voor iedereen veilige manier mogelijk maakt.

De petitie van WeAreBelgiumToo is een zacht wapen in de strijd voor erkenning. Vandaag zijn er sans-papiers hier in de kerk achter ons, op de campussen van de ULB en de VUB, die voor een veel harder wapen kiezen: dat van de hongerstaking. Een wapen waaruit wanhoop spreekt. Een wapen dat schade berokkent aan hem wie het hanteert. Ons hart is bij deze mensen. En aan de overheid vragen we: laat dit in ons land niet gebeuren, dat mensen ervoor kiezen zichzelf te schaden om gehoord te worden.

Erken het probleem: onze wereld met zijn vele schokken creëert deze golven van vluchtelingen. Geloof in wat ons welvarende land kan: mensen een plek geven, mensen deel laten uitmaken van de samenleving, laten bijdragen aan deze samenleving. Geloof in mensen, die het woord nemen om op te komen voor hun situatie, hoor hen, maak hen gesprekspartner. Ze maken nu al mee de democratie. Waar we kunnen draagt Pax Christi graag bij aan de opbouw van dit stukje inclusieve en veilige samenleving.

 

Stefan Nieuwinckel

Directeur Pax Christi Vlaanderen

Teken de petitie

Wil je in de volgende maanden meetrekken aan de kar? Meld je aan als vrijwilliger.

Mail naar olivier.forges@paxchristi.be.