Image
wolk in oekraïense kleuren

Aanval op Oekraïne - Reactie Pax Christi

Rusland - Oekraïne
Persbericht

Pax Christi Vlaanderen veroordeelt scherp de aanval van het Russische leger op Oekraïens grondgebied. Dit is een flagrante schending van het internationaal recht. Het geweld moet onmiddellijk stoppen en de betrokken partijen moeten de gesprekken (her)opstarten om tot een vreedzame oplossing te komen. De oorlog die in 2014 begon, flakkert nu in alle hevigheid weer op.

Wij betreuren de doden en gewonden die op deze korte tijd al zijn gevallen. Niet alleen in de huidige confrontatie, maar ook die van de voorbije 8 jaar. Want aan de beschietingen is sinds 2014 nooit een volledig einde gekomen. Bovendien sterven er burgers, waaronder kinderen, door landmijnen. Zo publiceerde Unicef de dood of verwonding van 172 kinderen tussen de start van de oorlog en december 2019. Volgens de Verenigde Naties zijn er tot 30 september 2021 3.393 burgers omgekomen en circa 10.000 strijders. 

Pax Christi Vlaanderen roept de Belgische regering op om alles in het werk te stellen om het Akkoord van Minsk dat op 19 september 2014 werd afgesloten tussen Oekraïne en Rusland te laten respecteren. Om de naleving van het Akkoord te kunnen opvolgen moet de OVSE haar opdracht volwaardig en ongehinderd kunnen vervullen. Medewerkers wordt echter toegang tot de getroffen zones geweigerd. België moet erop aandringen dat de veilige toegang van OVSE-medewerkers verzekerd wordt. De OVSE moet haar rol ten volle kunnen spelen vanwege haar opdracht om veiligheid en samenwerking te bewerkstelligen in Europa.

Pax Christi Vlaanderen vraagt ook aan de Belgische regering om te voorzien in noodhulp. Burgers in de getroffen zones moeten toegang krijgen tot medische verzorging. Daarnaast moet ook aan mensen die op de vlucht sloegen de nodige onderdak, voedsel en verzorging geboden worden. Daar kan België een actieve rol in spelen.

Ten slotte vraagt Pax Christi om niet alleen op beleidsniveau de juiste mensen te betrekken voor een vredesproces, maar ook de lokale vertegenwoordigers van de ‘civil society’. De inspanningen van de afgelopen jaren waren duidelijk onvoldoende. Daarom moet er meer geïnvesteerd worden in vredesopbouw op het niveau van grass-roots organisaties. Zij vormen het noodzakelijke weefsel van een inclusieve, democratische samenleving. Daarnaast is investering in de democratisering van Oekraïne en Rusland cruciaal. Dit moet gepaard gaan met een proces dat uitmondt in een nieuwe, gezamenlijke veiligheidsorde voor Europa.

 

Contact: Annemarie Gielen – 0485/545958 – annemarie.gielen@paxchristi.be

© Adobe Stock / badahos