Actualiteit primeert op herdenking atoomaanvallen 1945 | Pax Christi Vlaanderen
|
9 augustus 2019

De spanningen tussen Rusland, de Verenigde Staten en China nopen ons om herdenkingen als deze te blijven organiseren

Actualiteit primeert op herdenking atoomaanvallen 1945

74 jaar na de ontploffing van de eerste kernbommen, nl. op Hiroshima (6 augustus 1945) en Nagasaki (9 augustus 1945), beschikken vandaag 9 landen over een kernwapenarsenaal en zijn er andere landen en niet-statelijke actoren die kernwapens zouden willen ontwikkelen. De vredesbeweging wil dat er een einde komt aan de dreiging met deze massavernietigingswapens en zet de herdenking van die eerste atoomaanvallen in het teken van deze hernieuwde dreiging.

Ria Verjauw, coördinator van de Leuvense Vredesbeweging, heette iedereen welkom, waarna Annemarie Gielen van Pax Christi Vlaanderen duiding gaf bij de actualiteit. Met de groeiende spanning tussen de VS, Rusland en ook China, laatst nog versterkt door de opzegging van zowel de VS als Rusland van het INF-akkoord (het verdrag dat afspraken vastlegde over middellange afstandsraketten), en de plannen van de VS, Rusland en China om hun kernwapenarsenalen te moderniseren, zijn de vredesbeweging en bezorgde burgers verplicht om de aandacht van zowel de Belgische regering als de samenleving te vragen voor het dilemma waar de wereld voor staat. Behouden we massavernietigingswapens op deze planeet met het risico dat zij opnieuw zullen gebruikt worden? Of hebben we de moed (of gewoon het gezond verstand) om komaf te maken met deze illegale wapens. Massavernietigingswapens zijn de facto illegaal omdat zij het internationaal recht en internationaal humanitair recht schenden.

Annemarie Gielen wees er ook op dat binnen afzienbare tijd kernwapens wereldwijd zullen verboden zijn, dankzij het proces van ondertekening en ratificatie van het VN-verbodsverdrag op kernwapens (Treaty to Prohibit Nuclear Weapons): gisteren, op de herdenkingsdatum van de kernaanval op Hiroshima, ratificeerde Bolivië als 25e land dit verdrag. Nog 25 en het verbod wordt bindend. Hoe gaat België zich daar op voorbereiden? 

De Japanse Yuko Matusbara gaf een getuigenis over wat de atoomaanvallen 74 jaar geleden hadden aangericht: dergelijke huiveringwekkende verhalen moeten gebannen kunnen worden uit de menselijke geschiedenis. 

Om 12u30 startte de stille wake, een actie die de Leuvense Vrouwen in 't Zwart wekelijks houden aan het stadhuis. De stilte versterkte de gruwel van 1945: een krachtig moment van solidariteit, maar ook van ongerustheid, en zoals op het spandoek van de Vrouwen in 't Zwart te lezen staat: woede en verdriet. Voorbijgangers bleven staan, bekeken de spandoeken en foto's en knikten instemmend.

Tussen 13u en 14u spraken een zestal mensen van de vredesbeweging passanten aan om te vragen of zij een brief, gericht aan premier Michel, zouden willen tekenen. Dit leverde vaak lange gesprekken op: mensen bekennen dat ze er niet zo bij stilstaan, maar dat zij dankzij de actie herinnerd worden aan politiek, en vooral machtspolitiek, op wereldvlak met een directe link naar ons land, door de stationering van Amerikaanse kernraketten in Kleine Brogel. Uiteindelijk vonden we 103 mensen bereid om te tekenen en gaven we nog eens 42 brieven mee. Een flinke oogst voor zo'n korte tijdspanne. 

Download de brief aan de premier

U kan de brief sturen naar volgend adres: Premier Michel, Wetstraat 16, 1000 Brussel

Bekijk ook het nieuwsitem op ROB TV (vanaf 14'35'') 

 Foto's: Marianne van de Goorberg, Vrouwen in 't Zwart Leuven