Image

Ambassadeurs voor de Vrede 2021 - Herman Van Goethem & Fernand Marechal

Migratie
Persbericht

Fernand Marechal en zijn vrijwilligersgroep en Herman Van Goethem krijgen de titel van ‘Ambassadeur voor de Vrede 2021’ van Pax Christi Vlaanderen.

"De Ambassadeurs voor de Vrede brengen in woord en daad een meer vredevolle samenleving dichterbij. Onze ambassadeurs van dit jaar tonen aan dat je positie daarin niet speelt. Pastoor in Zeebrugge of rector van de UAntwerpen: op elke plaats maakt persoonlijke inspiratie en daadkracht het verschil. Onze ambassadeurs dagen ons uit om ook zelf op onze plek onze stappen naar vrede te zetten." zegt Stefan Nieuwinckel, directeur Pax Christi Vlaanderen.

Fernand Marechal en zijn vrijwilligersgroep

Fernand Marechal is priester in Zeebrugge. Samen met een groep vrijwilligers vangt hij sinds 2015 transmigranten op, die willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk. Omdat ze op doorreis gaan, vragen ze hier geen asiel aan en dus hebben ze geen ‘recht’ op officiële hulp. Daarom zorgt Fernand Marechal en zijn groep elke dag voor eten en drinken, en in de voorbije winters ook voor nachtopvang.

De inzet van Fernand Marechal en zijn vrijwilligersgroep beklemtoont het recht op leven en op een menswaardige behandeling, los van welk wettelijk statuut dan ook. Niemand verlaat zijn land, familie en vrienden zomaar. Onbaatzuchtig en wars van kritiek uit politieke hoek blijft Marechal hulp bieden aan deze kwetsbare mensen.

"Zorg dragen voor kwetsbare mensen, zonder onderscheid van ras, cultuur en religie is essentieel voor een vredevolle samenleving. Iedereen heeft recht op een menselijke behandeling. Angst verlamt maar liefde overwint alles." zegt Fernand Marechal.

Herman Van Goethem

Herman Van Goethem is rector van de UAntwerpenen. Hij is jurist en historicus. Hij was van 2008 tot 2012 curator en vervolgens tot in 2016 conservator van de Kazerne Dossin -  Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. De Kazerne Dossin ontving al in 2017 de titel van Ambassadeur voor de Vrede, tezamen met toenmalig directeur Christophe Busch.

In mei 2020 nam Van Goethem samen met rector Caroline Pauwels (VUB) het initiatief voor de oprichting van het Hannah Arendt-instituut. Op korte tijd wist dit instituut een unieke plaats te verwerven als platform voor kennisuitwisseling tussen wetenschap en maatschappij rond de thema’s stedelijkheid, diversiteit en burgerschap, met een focus op werkbare oplossingen. In het maatschappelijk debat laat Herman Van Goethem zich opmerken door een unieke dosering van wetenschappelijke diepgang en nuance gekoppeld aan grote betrokkenheid op mens en maatschappij.

“Samenlevingsopbouw, daar ga ik voor. Dat betekent geen oorlog maar vrede. Geen conflict maar verzoening. Geen gekrakeel maar harmonie. Dat betekent dus ook een wereld waarin liefde de diepste drijfveer van ons handelen wordt.” zegt Herman Van Goethem.

Pax Christi Vlaanderen en de Ambassadeurs voor de Vrede

Met de jaarlijkse titel van de Ambassadeurs voor de vrede zoekt Pax Christi Vlaanderen personen en organisaties in Vlaanderen en Brussel die op exemplarische wijze en met volgehouden inspanning ijveren voor vrede, verbondenheid en respect voor de mensenrechten. De titel is een krachtige waardering voor hun inzet. De Ambassadeurs zijn twee van de vele actoren die handen en voeten geven aan vrede in onze samenleving.

De Ambassadeurs worden na ruime consultatie van de algemene vergadering, vrijwilligers en het team van Pax Christi Vlaanderen verkozen.

Huldiging

Op 7 december 2021, in de week van de Internationale Dag van de Mensenrechten en uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede, huldigen we onze Ambassadeurs. De huldiging is digitaal te volgen. Lien Van de Kelder zorgt voor de presentatie. Osama Abdulrasol & Helloune nemen de muzikale omlijsting voor hun rekening.

Info & Inschrijving: www.paxchristi.be/ambassadeurs2021

Perscontact:

Stefan Nieuwinckel, directeur Pax Christi Vlaanderen, 
[email protected]
0485 987 465.

Foto's: © Leo De Bock / Olaf Verhaeghe