"Amerikaans vredesvoorstel is vooral een Israëlische wenslijst" | Pax Christi Vlaanderen

"Amerikaans vredesvoorstel is vooral een Israëlische wenslijst"

Het Midden-Oosten Platform dat onder de koepel van 11.11.11 opereert, ziet weinig hoopgevends in het "vredesplan" dat de VS op 28 januari 2020 voorstelden om het Israëlisch-Palestijns conflict op te lossen.

"Dit is geen vredesplan, maar een roadmap tot een permanente bezetting die vrede, economische ontwikkeling en gelijke rechten op geen enkele manier dichterbij brengt", stelt het platform in een eerste reactie. De voorstellen zijn volgens het Platform vooral een eenzijdige Israëlische wenslijst waarin één zijde alle toegevingen moet doen en de andere al haar punten op voorhand binnenhaalt. Er kan moeilijk worden gesproken over een Israëlisch-Palestijns vredesakkoord als op voorhand geen enkele Palestijn betrokken was. Bovendien kunnen de VS moeilijk als een "honest broker" beschouwd worden, laat staan dat het vredesproces een bilaterale zaak tussen de Verenigde Staten en Israël is. Elk geloofwaardig vredesproces moet volgens het Platform voorzien in een actieve bemiddelingsrol van de Verenigde Naties.

Een annexatie van grondgebied is één van de zwaarste schendingen van het internationaal recht en is dus illegaal. Derde staten hebben onder internationaal recht een verplichting om geen hulp of assistentie te bieden aan een illegale situatie. De verwachting is dat Israël na de verkiezingen van 2 maart zal overgaan tot een dergelijke annexatie. De reactie van de internationale gemeenschap zal de volgende weken dus cruciaal zijn om het plan tegen te houden.

Internationaal is er vooral nood aan concrete actie om bezetting en annexatie van de Palestijnse gebieden te voorkomen. Alleen op die manier kan de hoop op een duurzame vrede blijven bestaan.

Enkele concrete voorbeelden van Belgische en Europese actie:

 • Mobiliseer de internationale gemeenschap, onder meer binnen de VN-Veiligheidsraad, om het plan expliciet af te wijzen en duidelijk te maken dat elk plan gebaseerd moet zijn op internationaal recht.
 • Bescherm de onafhankelijkheid van het Internationaal Strafhof tegen Israëlische en Amerikaanse intimidatiepogingen, opdat het hof een formeel onderzoek kan openen naar schendingen van het internationaal recht, door alle strijdende partijen, in bezet Palestijns gebied.
 • Stel een lijst van tegenmaatregelen ('counter-measures') op om het internationaal recht centraal te blijven plaatsen, inclusief:
  • Een verbod op handel en investeringen met de nederzettingenindustrie (naar analogie met de Europese respons op de annexatie van de Krim);
  • Publicatie van een VN-database van nederzettingenbedrijven;
  • Instellen van individuele sancties tegen gewelddadige kolonisten;
  • Opeisen van financiële compensaties voor Israëlische vernielingen van Palestijnse eigendommen.
 • Activeer de mensenrechtenclausule (artikel 2) om het EU-Israël Associatieakkoord op te schorten.

Pax Christi Vlaanderen is lid van de 11.11.11-Koepel.

 

Foto: Michael Rose/Creative Commons