Image

Amerikaanse en Europese bisschoppen roepen op tot wereldwijd verbod op kernwapens

Standpunt

Amerikaanse en Europese bisschoppen roepen hun resp. overheden op om kernwapens te verbieden. Dat is te lezen in een verklaring die zij publiceerden op de slotdag van de onderhandelingen voor een verbodsverdrag op kernwapens.

Op 6 juli 2017 publiceerden aartsbisschop Jean-Claude Hollerich, voorzitter van Justice et Paix Europe, en bisschop Oscar Cantú, voorzitter van de Bisschoppenconferentie Internationale Rechtvaardigheid en Vrede van de Verenigde Staten, een verklaring. Daarin pleiten zij voor de “totale eliminatie van kernwapens”.

De verklaring met als titel ’Nuclear Disarmament: Seeking Human Security’ komt er op het moment dat in New York binnen de VN de onderhandelingen over een verbodsverdrag op kernwapens ten einde lopen. Op de slotdag – 7 juli 2017 – wordt wellicht een historisch verbodsverdrag op kernwapens gestemd door de 130 deelnemende landen. Het verdrag moet een juridisch bindend instrument zijn dat aanmaak, productie, handel, stockering en gebruik van kernwapens verbiedt.

Hoewel de Verenigde Staten en de meeste Europese landen niet mee aan tafel zitten bij de onderhandelingen, benadrukken de bisschoppen het belang van het VN-initiatief. “Het feit dat een meerderheid van landen wel deelneemt aan deze onderhandelingen, wijst op de ernst van hun bekommernissen. Die worden overigens nog versterkt door de angst voor nucleair terrorisme en verdere proliferatie, en door de groeiende frustratie van niet-nucleaire staten over het gebrek aan vooruitgang in het proces van kernontwapening.”

Hoewel zij erkennen dat nationale en internationale veiligheid essentieel zijn, roepen de bisschoppen van de VS en Europa de leiders van hun landen op om samen met andere landen werk te maken van vrede door kernontwapening. “De willekeurige en compleet disproportionele aard van kernwapens moet de wereld ertoe aanzetten om voorbij te gaan aan nucleaire dreiging. We roepen de VS en de Europese landen op om met andere landen een geloofwaardige, transparante en juridisch afdwingbare strategie uit te werken voor de volledige eliminatie van kernwapens”, aldus de verklaring.
 
"Volledige nucleaire ontwapening is een noodzakelijke stap naar veelomvattende en wereldwijde vrede," zei aartsbisschop Hollerich. "In overeenstemming met de leer van de Kerk zullen de Commissies voor Rechtvaardigheid en Vrede in Europa blijven pleiten voor non-proliferatie en de uiteindelijke uitbanning van alle nucleaire wapens, zowel in de VS als in Europa, en wereldwijd."

Brussel, 6 juli 2017

Lees de volledige verklaring (in het Engels)

Foto: Lamerie/Creative Commons