Image

Belgische bisschoppen roepen op mensen zonder papieren niet te vergeten!

Migratie
Standpunt

In een sterke verklaring en begeleidende video zijn de Belgische bisschoppen duidelijk: er moet een menswaardige oplossing komen voor de mensen zonder papieren in België. Pax Christi is bijzonder verheugd met de steun van de Belgisch bisschoppen om dit fundamenteel onrecht aan te pakken.

Bekijk de video

 

In hun verklaring wijzen ze op de tunnelvisie van het beleid om terugkeer, vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet, als énige mogelijke oplossing te zien. Deze analyse is zeer correct. Uit de realiteit blijkt dat deze vooruitgeschoven oplossing in de praktijk heel weinig effectieve resultaten kan voorleggen. Het is bovendien een bijzondere dure aangelegenheid. Nochtans zijn er alternatieven die én menselijker zijn én een meerwaarde bieden voor de migrant en de samenleving.

In tussentijd worden de meest fundamentele rechten geschonden. "Daarom moeten dringend humanitaire maatregelen getroffen worden om de daadwerkelijke toegang tot sociale uitkeringen basisvoorzieningen(huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, rechtsbijstand, sociale begeleiding) voor iedereen te waarborgen. Dit is geen gevaarlijk privilege, maar een elementair naleving van de morele en wettelijke verplichtingen die onze staat op basis van de Europese normen inzake grondrechten heeft onderschreven." staat te lezen.

Net zoals Pax Christi en vele andere actoren uit het middenveld begrijpen ze niet waarom de noden op de arbeidsmarkt niet worden gekoppeld aan de nu al in België aanwezige talenten en competenties bij de sans papiers. Een regelgevend kader creëren om hen toegang tot de arbeidsmarkt te verlenen lijkt dan ook een kwestie van gezond verstand. Met als resultaat een verhaal van alleen maar winnaars: de werkgevers, de economie, de migrant en de samenleving.

Voorts breken ze nog een lans voor enkele andere belangrijke elementen in het huidige migratiebeleid.

  • de nood aan nieuwe legale en veilige trajecten.
  • het soepeler omgaan met de aanvragen van medische regularisatie en gezinshereniging.
  • een betere (sociaaljuridische) bijstand bij de verlenging van verblijfsstatuten
  • en de creatie van nieuwe echte verblijfsstatuten voor bepaalde categorieën zoals staatlozen, mensen die niet naar hun land kunnen terugkeren en ouders van minderjarige kinderen met verblijfsrecht.

Dit zijn volgens hen allemaal noodzakelijk structurele maatregelen. Toch blijft ook voor de bisschoppen regularisatie het sluitstuk van de oplossing waarbij ze terecht wijzen op enkele manco’s in het huidige regularisatiesysteem (artikel 9bis). Ze wijzen onder meer op het ontbreken van het hoorrecht, het gebrek aan transparantie motivering, de hoge kost voor de aanvrager en de hoge vereisten met betrekking tot het identiteit & verblijfplaats.

Tot slot roepen ze op om in het ganse beleid de mensen zelf als “essentiële gesprekspartners te beschouwen bij het zoeken naar een oplossing voor hun migratieproject.

Pax Christi is bijzonder verheugd met dit Pinksterinitiatief en onderschrijft volledig de analyse en oproep geformuleerd door de bisschoppen.

Lees hier de volledig verklaring.