Image

Café Winket feestelijk geopend

Strafsysteem & detentie
Verslag

Op zaterdag 23 april 2022 opende Café Winket zijn deuren. 

Vanaf 9 u. ontvingen vrijwilligers van Thuisfront bezoekers aan mensen in detentie in de gevangenis van Brugge voor een tas koffie en babbel als ze daar behoefte aan hadden. Familieleden, partners en vrienden die een persoon komen bezoeken in de gevangenis, de zogenaamde naastbestaanden, daar is het tijdelijk pop-up cafe aan de gevangenis van Brugge in de eerste plaats voor. De ganse dag liepen naastbestaanden binnen, maar ook buurtbewoners en toevallige passanten kwamen iets drinken in Café Winket. 

Voor de naastbestaanden wil Café Winket een plaats zijn waar ze even op rust en als ze willen op verhaal kunnen komen. We merkten alvast terug direct de nood bij sommige naastbestaanden aan een dergelijk "warm onthaal" naast de gevangenis. Voor velen is het bezoek aan "hun" gedetineerde geen gemakkelijk moment. Sommigen kwamen zelfs uit Nederland en Frankrijk, anderen uit Antwerpen. Een ganse dag onderweg voor een uur bezoek. Binnen stoten ze zowel op de vele veiligheidcheck die onder hun huid kruipen en zien ze een persoon die vele uren per dag op de 4 muren van zijn cel kijkt. Even luchten en een koffie zijn dan ook welgekomen al ze buiten stappen uit de gevangenis. Deze zaterdag hadden we ook speciaal een mini-massage voorzien zodat ze zich even volledig konden ontspannen. 

'S avonds werd dan Café Winket officieel geopend door Brugs schepen Esquenet. Ze sneed symbolisch een geel lintje door. Elke bezoeker aan Café Winket krijgt een geel lintje mee, symbool voor herstel, voor mensen een 2de kans geven, voor mensen naast een persoon blijven staan die een criminele daad hebben gepleegd en die hen na hun straf terug een echte kans willen geven. 

Tijdens de opening liep de Belgiek, waar Café Winket plaatsvind, helemaal vol. De tentoonstelling de Imaginaire Pelgrimstocht die gedurende de ganse maand van Café Winket te bezichtigen is werd geopend. Diverse sprekers onderstreepten het belang van aandacht te schenken aan de situatie van naastbestaanden. Want 10.000 gedetineerden in de Belgische gevangenissen, betekent 17.000 kinderen met een ouder in detentie, betekent tienduizenden vaders, moeders, broers, zussen, partners, vrienden met een naaste in de gevangenis. 

Het belang van nabije naastbestaanden die geregeld op bezoek komen kan niet genoeg onderstreept worden voor mensen in detentie. En dat beseffen de mensen in detentie zelf maar al te goed. Daarom wilden heel wat Brugse gedetineerden meewerken aan de inkleding van Café Winket zodat ook zij mee konden zorgen voor een warm onthaal voor hun naastbestaanden. Ze ontwierpen 19 soort bierviltjes, maakten een 20-tal placemats met prachtige tekeneningen en boodschappen voor op de tafels en creëerden enkele kaders zodat we het interieur werd opgefleurd.

De openingsavond werd afgesloten met een heel fijn concert van Tenorin. Groovy Nederlandstalige muziek met invloeden uit de vier windstreken.

En daarmee is Café Winket officieel geopend. Nog tot 20 mei zijn er allerlei activiteiten. Café Winket is open voor iedereen van woensdag tot zaterdag van 12u tot 19u en bij culturele activiteiten tot 22u.

www.cafewinket.be

De opening in de pers

HLN.BE - Pop-upcafé met gratis koffie naast gevangenis van Brugge

VRT.BE - "Vrienden en familie van gedetineerden warm onthaal geven"

Focus TV - CAFÉ WINKET ONTFERMT ZICH OVER NAASTEN VAN BRUGSE GEVANGENEN

Foto's © Jan De Cock