Conferentie: 'Geloven in verzoening' | Pax Christi Vlaanderen

Conferentie: 'Geloven in verzoening'

Paul Lansu gaat in de conferentie over 'Geloven in verzoening' dieper in op deze vragen: "Hoe komen wij tot verzoening met onszelf, met onze naaste, met onze omgeving en met God? Hoe werkt verzoening op wereldvlak?".

De conferentie naar aanleiding van 75 jaar Pax Christi International, die gepland was op 27 juni, is verplaatst naar zaterdag 28 november 2020.

Praktische info:

Uur: Van 14 tot 16 uur

Plaats: Zaaltje 'Melania' op het Begijnhof, bij de Gemeenschap van Villers, Rodestraat 39 (Begijnhof), Antwerpen.

Aansluitend is er om 16.30 uur eucharistieviering in de Begijnhofkerk.

Paul Lansu is priester van het bisdom Antwerpen en bestuurslid van Pax Christi International en Pax Christi Vlaanderen.

De beweging met de naam 'Pax Christi' is ontstaan op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het idee van een kerkelijke vredesbeweging gaat al terug tot de Eerste Wereldoorlog met de gedachte 'Nooit meer oorlog'. In 1944 zijn het Franse en Duitse katholieken die gestart zijn met Pax Christi als een verzoeningsbeweging tussen de beide landen. Op 13 maart 1945 werd 'Pax Christi' opgericht als een internationale vredesbeweging.