Duizenden kraanvogels vertrekken vanuit Leuven | Pax Christi Vlaanderen

Duizenden kraanvogels vertrekken vanuit Leuven

Nooit meer!  De oproep voor nucleaire ontwapening klinkt 75 jaar na de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki luid en duidelijk. Herbeleef de actie die Pax Christi Vlaanderen samen met de Leuvense Vredesbeweging organiseerden op de Grote Markt in Leuven op woensdag 5 augustus.

Een imposante stilte

Op klokslag 12.30 u. weerklinkt een oorverdovende stilte op de Grote Markt in Leuven. De Vrouwen in ’t Zwart, die elke week woensdag postvaten voor het imposante gotische stadhuis, krijgen op woensdag 5 augustus versterking. De Leuvense Vredesbeweging, Pax Christi Vlaanderen, voorbijgangers en talrijke sympathisanten nemen mee post voor een bijzondere stille wake. Samen herdenken ze de slachtoffers die vielen tijdens de gruwelijke atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki, op 6 en 9 augustus 1945. Boven de trappen van het stadhuis hangt een groen spandoek met grote letters: “Nucleaire ontwapening nu!” Opdat een dergelijk drama nooit meer kan plaatsvinden moet eens en voor altijd komaf gemaakt worden met deze onmenselijke en allesverwoestende wapens.

Taiko en duizend kraanvogels

Om deze eis extra kracht bij te zetten, doorbreken de taikodrummers van Taiko for Peace de stilte met spectaculair tromgeroffel. Voorbijgangers blijven er bij stil staan, ze luisteren naar het muziekspektakel, de verhalen en speeches. Eerst komt de vertelling van het verhaal van de duizend kraanvogels en het Japanse meisje Sadako Sasaki. Het meisje kreeg enkele jaren na de atoomaanval op Hiroshima leukemie als gevolg van de nucleaire straling. Vanuit de vurige wens om beter te worden plooide ze met al de kracht die haar restte kraanvogels. Een Japans bijgeloof wil immers dat je bij duizend origamivogels een wens mag doen. Sadako overleed maar groeide uit tot een inspiratiebron voor velen. Ze is niet enkel een symbool voor de vele onschuldige burgerslachtoffers, maar vooral een symbool voor de hoop op een betere toekomst, de hoop op vrede.

Een verschrikking die nooit meer mag gebeuren

Merel Selleslach, medewerker veiligheid en ontwapening van Pax Christi Vlaanderen, beschrijft uitvoerig de verschrikking van de atoomaanval 75 jaar geleden. Ze neemt ons terug in de tijd en maakt duidelijk dat we ons een dergelijke catastrofe niet kunnen veroorloven. De huidige generatie kernwapens is vele malen sterker dan toen, geen enkel land zou een ramp van die schaal te boven kunnen komen. De overlevenden van Hiroshima en Nagasaki, de Hibakusha, brengen daarom een boodschap van hoop die nooit vergeten mag worden. Zij liggen aan de basis van een wereldwijde beweging tegen kernwapens en zetten zich al hun hele leven onvermoeibaar in om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zulk een leed moet meemaken.

Annemarie Gielen, directeur van Pax Christi Vlaanderen, roept de aanwezigen dan ook op tot actie. Laten we samen onze politici onder druk zetten om concrete stappen te zetten voor historische ontwapening. In België liggen immers nog steeds 20 kernwapens opgeslagen op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Al biedt de oplossing zich vandaag aan: het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens. Een historische kans! Het verdrag treedt in werking wanneer 50 landen het hebben geratificeerd. Daarmee zullen kernwapens niet enkel onmenselijk en immoreel beschouwd worden, maar zullen ze ook daadwerkelijk illegaal zijn. We zitten momenteel aan 40 ratificaties met enkele andere die vandaag (6 augustus 2020) aangekondigd worden. Eind 2020 zou het al zo ver kunnen zijn!

De grote vraag blijft echter: wanneer tekent België? Iedereen kan de druk mee opvoeren door op de Facebookpagina van Pax Christi Vlaanderen digitale kraanvogels te delen en zo de Vlaamse partijleiders op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.

Lokaal engagement, internationale solidariteit

Vanuit de Leuvense Vredesbeweging neemt Ria Verjauw het woord. De beweging geeft handen en voeten aan het lokaal vredesengagement in de Stad Leuven en is al jaar en dag begaan met de thematiek van de kernwapens. Ieder jaar herdenken ze de slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki met een actie.  Vandaag zien ze zo toe op de symbolische verzending van duizend kraanvogels naar Japan. Deze zending is een symbool van solidariteit over de grenzen heen, waarmee de Leuvense vredesbeweging oproept: “Dit nooit meer!”.

Schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie bevestigt de betrokkenheid van de Stad Leuven. De universiteitsstad is een actief lid van het Mayors for Peace-netwerk, een internationale organisatie voor vredespromotie en nucleaire ontwapening, opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki. De stad spreekt een duidelijk engagement uit om de missie van nucleaire ontwapening ook te bepleiten bij andere stadsbesturen. Schepen Corneillie benadrukt eveneens het belang van lokale acties. Zo neemt de vredesbeiaard van de stad een actieve rol in de herdenking door Japanse liederen te spelen en op het moment van de allesverwoestende catastrofe 75 keer te luiden. De stad hijst ook de vredesvlag op donderdag 6 augustus om 8.15 u., het moment dat de atoombom Hiroshima raakte. Deze zal blijven wapperen tot zondag 9 augustus om 11.02 u., het moment waarop Nagasaki werd opgeschrikt door de atoombom.

Tot slot, om dit engagement symbolisch te onderstrepen, worden duizend kraanvogels verstuurd naar Hiroshima en Nagasaki. Burgemeester Mohamed Ridouani en schepen Lies Corneillie vullen de laatste postdoos symbolisch met slingers origami kraanvogels. Ze zijn een passend symbool van hoop op een betere toekomst, hoop op vrede.