Ethiopische premier krijgt Nobelprijs voor de Vrede 2019 | Pax Christi Vlaanderen

Ethiopische premier krijgt Nobelprijs voor de Vrede 2019

De Nobelprijs voor de Vrede gaat in 2019 naar de Ethiopische premier Abiy Ahmed Ali. Dat maakte het Noorse Nobelcomité op 11 oktober 2019 bekend in Oslo.

Het comité kent de prijs toe aan Abiy Ahmed Ali “voor zijn inspanningen om vrede en internationale samenwerking te bevorderen en, in het bijzonder, voor zijn stellige initiatief om het grensconflict met buurland Eritrea op te lossen. De titel geldt ook als een erkenning voor alle betrokken partijen die in Ethiopië en in Oost- en Noord-Oost-Afrika aan vrede en verzoening werken.” De plechtige uitreiking van de Nobelprijs heeft plaats op 10 december 2019 in Oslo.

In de laudatio prijst het Nobelcomité Abiy Ahmed, die in april 2018 premier werd, voor de enorme stappen die hij in de eerste honderd dagen van zijn beleid zette naar meer vrijheid en participatie. De nieuwe premier hief de noodtoestand op, verleende amnestie aan duizenden politieke gevangenen, maakte een einde aan de perscensuur, legaliseerde verboden oppositiegroepen, ontsloeg militaire en burgerleiders verdacht van corruptie en zorgde voor een significante toename van de inbreng van vrouwen in het politieke en maatschappelijk leven. Hij beloofde ook vrije en eerlijke verkiezingen uit te schrijven.

Het comité wil met de titel voorts de rol van de premier als bemiddelaar in andere vredes- en verzoeningsprocessen in Oost- en Noord-Oost-Afrika erkennen. Zijn regering droeg actief bij aan de normalisering van de diplomatieke betrekkingen tussen Eritrea en Djibouti na jarenlange politieke strijd en bemiddelde in het eveneens jarenlange conflict tussen Kenia en Somalië. In Soedan hielp de regering van Abiy Ahmed om het militaire regime en de oppositie terug aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Het Nobelcomité geeft toe dat Ethiopië nog een lange weg heeft te gaan. Oude etnische rivaliteiten flakkeren geregeld heftig op en jagen al jaren, en ook nu nog, miljoenen Ethiopiërs op de vlucht. Het comité erkent dat de escalatie van de etnische strijd van de afgelopen weken en maanden verontrustend is. Toch vinden zij dat de prijs niet te vroeg wordt toegekend, maar dat de inspanningen van Abiy Ahmed nu erkenning verdienen en moeten worden aangemoedigd.

Bouwen aan vrede

Pax Christi Vlaanderen noemt de toekenning van de prijs aan Abiy Ahmed bemoedigend. De weg die Abiy Ahmed is ingeslagen, is niet de meest eenvoudige, en daarom is elke steun ervoor van wezenlijk belang. Werken aan vrede en verzoening vergt grote inspanningen, moed en doorzettingsvermogen. Tegen het algemeen discours ingaan en streven naar dialoog met de tegenstanders getuigen van een krachtige vredeswens. 

De constructieve aanpak van Abiy Ahmed onderschrijft de visie van vredesopbouw en maatschappijopbouw die Pax Christi Vlaanderen vorige weken nog in de kijker heeft gezet met de Vlaamse Vredesweek: 'Bouwen aan vrede. Mag het wat m€€r zijn?' Het voorbeeld van Ethiopië en het werk van premier Abiy Ahmed past perfect in de politieke eisen die de campagne van de Vlaamse Vredesweek naar voor schoof voor de volgende federale regering: investeer substantieel in vredes- en maatschappijopbouw, maak VN-vredesmissies efficiënt en doelmatig, en luister naar de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij het conflict. Het zijn de mensen van het terrein, van de plaats waar het conflict zich afspeelt, die uiteindelijk hun toekomst moeten kunnen uitbouwen. Hen ondersteunen is cruciaal. 

Het voorbeeld dat het Nobelprijscomité vandaag in verf heeft gezet, is een goede illustratie van duurzame vredesopbouw.

Lees de laudatio van het Noorse Nobelprijscomité