Geen oorlog met Iran! | Pax Christi Vlaanderen

Geen oorlog met Iran!

Op zaterdag 25 januari 2020 kwam een honderdtal mensen afgezakt naar het Europakruispunt in Brussel om een vredeswake te houden en op te roepen geen nieuwe oorlog te starten in het Midden-Oosten. Dit gebeurde naar aanleiding van een internationale actiedag tegen een oorlog met Iran. Pax Christi was er ook bij.

Wereldwijd kwamen vredesbewegingen op straat om de nood voor meer diplomatie en de-escalatie te benadrukken. Het belang van het internationaal recht en mensenrechten mag hierbij niet onderschat worden. Zaterdag werd dan ook opgeroepen dat België en de Europese Unie een actieve rol opnemen door de Amerikaanse inbreuken op het internationaal recht te veroordelen en een bemiddelingsrol te spelen in het Amerikaans-Iraanse conflict.

Annemarie Gielen, Directeur van Pax Christi Vlaanderen, riep op tot waarachtig diplomatiek overleg waarbij alle partijen in dialoog treden en er werkelijk naar elkaar geluisterd wordt. Het internationaal recht blijft hierbij het leidende kader. Het “moet gebruikt worden om misbruik van macht te voorkomen, om burgers en minderheden te beschermen. De waardigheid van elke mens is het alfa en het omega van de mensenrechten.” Ze hamerde erop dat we allemaal onderling verbonden zijn en het is dan ook die gedeelde solidariteit die ons op straat bracht om samen op te roepen geen oorlog met Iran te starten.

Meer lezen?

Toespraak van Annemarie

Oproep “Geen oorlog met Iran”