Het immense historische belang van de val van de Berlijnse Muur | Pax Christi Vlaanderen

Het immense historische belang van de val van de Berlijnse Muur

Prof. Tom Sauer duidt in een bijdrage voor vrt.NWS het immense belang van de val van de Berlijnse Muur, precies dertig jaar geleden.

Op 9 november 1989 viel de Muur van Berlijn. Dertig jaar na die historische gebeurtenis, die een einde maakte aan de Koude Oorlog en een ingrijpende politieke ommekeer inluidde, kijkt Tom Sauer terug op deze gebeurtenis.

Sauer schetst de belangrijkste verschuivingen in de geopolitieke verhoudingen na 1989, en wikt en weegt de kansen die op het vlak van internationale betrekkingen zijn gegrepen én vooral gemist. Hij kijkt kritisch naar het nut en de toestand van de NAVO, geeft een stand van zaken van de nucleaire verhoudingen en port Europa aan tot meer zelfstandigheid van de VS en betere betrekkingen met Rusland. Terloops wijst hij ook op de kracht van de burgers, van individuen en van (ondergrondse) ngo’s die de ommekeer dertig jaar geleden mogelijk maakten en waar zelfs autoritaire systemen niet tegen op konden. 

 Lees hier de bijdrage op vrt.NWS

Tom Sauer is hoofddocent aan het departement Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Hij werd door Pax Christi Vlaanderen in 2009 verkozen tot Ambassadeur voor de Vrede en is bestuurslid bij onze beweging.

 

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:West_and_East_Germans_at_the_Brandenburg_Gate_in_1989.jpg