Het politieke antwoord op onze Vredesweekcampagne | Pax Christi Vlaanderen

Het politieke antwoord op onze Vredesweekcampagne

Moet de volgende federale regering meer middelen ter beschikking stellen voor vredes- en maatschappijopbouw en aan VN-vredesoperaties? Onze volksvertegenwoordigers geven antwoord.

De Vredesweek 2019 roept de nieuwe federale regering op om te investeren in een nieuw vredesklimaat: een ambitieuze vredespolitiek die de grondoorzaken van gewapend conflict aanpakt en bescherming biedt aan burgers in conflictgebieden. Het is immers eenvoudig: wie vrede wil, moet ook willen investeren in vrede. Als we vrede een echte kans willen geven, moeten we ze ook een echt budget geven.

Pax Christi vroeg N-VA, Open Vld, sp.a, Groen, CD&V en PVDA naar een reactie op de politieke eisen van de Vlaamse Vredesweek. We kregen een reactie van alle partijen, uitgezonderd de N-VA. De partijen kregen volgende vragen voorgelegd:

  • Moet de volgende federale regering meer budget vrijmaken voor vredesopbouw en maatschappijopbouw?
  • Moet de volgende federale regering meer middelen ter beschikking stellen voor VN-vredesoperaties?

Willem Staes vat de politieke invalshoek van de 30ste editie van de Vlaamse Vredesweek kort samen.

Willem Staes - Pax Christi Vlaanderen

Els Van Hoof - CD&V

Lieselotte Thys - Open Vld

Greet Daems - PVDA

Wouter De Vriendt - Groen

Yasmine Kherbache - sp.a