ICAN betreurt opzegging INF-akkoord | Pax Christi Vlaanderen

ICAN betreurt opzegging INF-akkoord

De Internationale campagne voor de afschaffing van nucleaire wapens (ICAN) betreurt de onverantwoorde opzegging van de Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty of het INF-Verdrag – het akkoord van 1987 over nucleaire middellangeafstandswapens – door de huidige leiders van de Verenigde Staten en Rusland.

Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog verbood en verwijderde dit verdrag meer dan 2.600 van de meeste destabiliserende middellangeafstandsraketten, waarmee het de wereld voor een nakende kernoorlog behoedde en belangrijke reducties van de twee grootste kernwapenarsenalen in gang zette.

Als presidenten Donald Trump en Vladimir Poetin het INF-Verdrag afvoeren, ondermijnen ze het Non-proliferatieverdrag nog meer, en brengen ze de wereld in een situatie van verhoogd risico op het gebruik van kernwapens en dus een kernoorlog.

Binnen enkele dagen herdenkt de wereld de 74ste verjaardag van het gebruik van atoomwapens op Hiroshima en Nagasaki. Daarbij vonden honderdduizenden mensen de dood en liepen verschillende generaties blijvende gezondheidsproblemen en milieuschade op, lang na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Met meer dan 13.000 atoomwapens in negen arsenalen en te midden van stijgende spanningen tussen leiders van kernwapenstaten, brengt de verschrikkelijke erfenis van de gebruikte en geteste kernwapens ons in herinnering dat deze massavernietigingswapens nooit meer gebruikt mogen worden.

ICAN kreeg in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne om bewustmaking over de catastrofale humanitaire impact van kernwapens te verhogen en voor haar bijdrage aan het tot stand komen van het verdrag op kernontwapening. Gesterkt door deze erkenning vraagt ICAN aan de Verenigde Staten en Rusland:

  • om het internationaal recht te respecteren, inclusief het internationaal humanitair recht;
  • om dringende gesprekken aan te gaan om de naleving van het INF-Verdrag te herstellen en het verdrag volledig uit te voeren;
  • om verder te werken aan de afbouw van de nucleaire arsenalen;
  • en de weg te effenen voor een kernwapenvrij veiligheidsbeleid door het VN-Verdrag op het Verbod op Kernwapens (TPNW) te tekenen, dat binnen de Algemene Vergadering van de VN werd onderhandeld en door twee derde van de leden werd aangenomen in 2017.

Onze wereldveiligheid kan niet in de handen liggen van slechts enkele regeringen en leiders die voor hun eigen politieke doelen bereid zijn om de collectieve behoeften en het overleven van de mensheid op te offeren. Hun acties en beleidsopties ondermijnen niet alleen bilaterale en regionale verdragen die de afgelopen vijftig jaar werden afgesloten, zij brengen ook de toekomstige veiligheid van het leven op Aarde in gevaar.

De niet-gouvernementele partners van ICAN en de meerderheid van de VN-lidstaten werken er hard aan om het TPNW in 2020 in werking te laten treden, omdat dit alle aspecten van veiligheid en ontwapening versterkt, inclusief de inspanningen om verdere proliferatie te voorkomen. De omvattende verbodsartikels uit het TPNW en de bijhorende ontwapeningsvereisten moeten zo snel mogelijk volledig ingebed geraken in het internationaal recht om huidige wettelijke lacunes te dichten, andere ontwapenings- en non-proliferatieverdragen te bevestigen, en effectieve monitoring, handhaving en verantwoording door alle VN-lidstaten te verwezenlijken.

Lees het originele statement (in het Engels).

ICAN maakte een video met een kort overzicht van het ontstaan en het belang van het INF-verdrag.

INF-video

Meer nieuws van ICAN op www.ican.org

Lees ook: Kernwapens in Kleine Brogel: ze zijn er nu ook officieel

 

Illustratie: ICAN