Israël en Palestina: Bieden verkiezingen hoop op verandering? | Pax Christi Vlaanderen

Israël en Palestina: Bieden verkiezingen hoop op verandering?

Na de Israëlische verkiezingen van 9 april 2019 slaagde premier Benjamin Netanyahu er niet in binnen de gestelde tijd een nieuwe regering te vormen. Israël is meer dan ooit een sterk verdeelde samenleving. Palestijnse burgers van Israël (22%) zijn er niet in geslaagd om in de voorbije verkiezingen mee te stemmen. Nochtans zijn verkiezingen een cruciaal onderdeel van elke democratie.

Paul Lansu van Pax Christi International schreef een reflectie over de situatie. Daarin roept hij op tot een oplossing die gebaseerd is op het algemeen belang van allen die in het Heilig Land leven, zonder uitzondering. Alle mensen in de regio moeten leren samenleven als gelijken en in menswaardigheid.

Lees deze bijdrage in Nederlandse vertaling, of in de originele Engelstalige versie.

Bieden verkiezingen hoop op verandering? Vrede blijft afwezig in Israël en Palestina

Do elections offer hope for change? Peace remains absent in Israel and Palestine

Foto by Picture taken by Justin McIntosh, - Own work - Original image Image:Palestine occupation59.jpg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1156869