Image
blije kindjes met kerstkaart

Kerstkaarten voor Bethlehem - groot succes en in dankbaarheid ontvangen

Spiritualiteit
Palestina - Israël
Verslag

Kerstwensen stromen binnen

Begin november 2022 startten wij een actie om ervoor te zorgen dat Palestijnse christenen in Bethlehem een tijdige kerstwens ontvangen: jullie reageerden daar massaal op! Duizenden kaarten werden afgelopen weken verspreid naar alle hoeken van Vlaanderen

Image
stapel ontvangen wenskaarten

Jong en oud schreef een kerstwens op een door ons voorgedrukte kaart. Deze komen nu allemaal terug naar ons Vredeshuis aan de Italiëlei. Daar maken wij er pakketten van die we opsturen naar het Arab Educational Institute in Bethlehem, onze partner in Palestina.

Post ontvangen met Kerstmis blijkt in Palestina immers helemaal niet zo evident als we zouden denken. Door de Israëlische bezetting worden heel gewone diensten zoals de post in  grote delen van Palestina ernstig verstoord. Kerstkaarten komen soms pas vier maand later aan... Een vorm van onderdrukking.

De haperende werking van een dienst als de post is uiteraard geen mensenrechtenschending. We beseffen maar al te goed hoe de Palestijnen dag in dag uit moeten knokken voor toegang tot bijvoorbeeld drinkwater of geneesmiddelen en ook om te kunnen gaan werken, naar school of naar de dokter te kunnen gaan. Dat onrecht kaarten wij met grote regelmaat aan. Samen met veel andere organisaties blijven we aandacht vragen aan Belgische en Europese overheden om mee druk uit te oefenen op de Israëlische regering. Opdat zij de bezetting en de dagelijkse repressie zouden stoppen.

Wat is de betekenis dan van deze kerstkaartactie ? 

Een kaart met kerstwensen is een klein gebaar van nabijheid, van medemenselijkheid: van de ene mens tot de andere. Die vorm van solidariteit mag niet onderschat worden. Onze partner in Bethlehem was alleszins verheugd met ons initiatief.

Grote dankbaarheid

Door de grote inzet van velen hier in Vlaanderen konden we meer dan tweeduizend kaarten opsturen. De Palestijnse christenen waren heel blij met de kerstwensen, die voornamelijk in het Engels, maar ook in Arabisch en Nederlands waren opgesteld. Er zaten hele originele boodschappen en tekeningen bij! De dankbaarheid is groot: de mensen voelen de solidariteit en de steun aan als een waar geschenk.

Hier enkele foto's uit Bethlehem:

Image
collage jong en oud met ontvangen kaartjes