Klaar om het goede te doen in 2020 | Pax Christi Vlaanderen

Klaar om het goede te doen in 2020

In zijn 'nieuwjaarsbrief' wijst voorzitter Wim Vandewiele op de assertieve mildheid en de spiritualiteit waarmee Pax Christi Vlaanderen in 2020, in ons werk en onze communicatie, conflicten in onze eigen samenleving en elders het hoofd wil bieden.

Beste lezer,

De hartelijke, maar ook drukke dagen van de kerst- en nieuwjaarsperiode liggen alweer even achter ons. De meesten van u zitten, bij het aanbreken van een nieuw trimester voor de schoolgaande medemens, opnieuw in het gewone werk- of weekritme. Wat dat ook inhoudt en hoe ieder dat ook voor zichzelf invult. Maar voor de nieuwjaarswensen onder de dagelijkse bedrijvigheid bedolven geraken, mag ik graag mijn wensen voor onze beweging met u delen.

2019 is voor Pax Christi Vlaanderen een woelig jaar geweest. Een jaar dat we instapten met een vlijmscherp visitatierapport van de overheid, dat ons ferm dooreen schudde. Vorig jaar werd voor onze beweging dan ook een jaar waarin wij, naast het opstellen van een nieuw vijfjarenplan voor de periode 2021-2025, een heel remediëringstraject aflegden. Dat dwong ons, maar inspireerde ons aan de andere kant ook, tot diepgaande reflectie, herbronning en reorganisatie. En tot een alertere aanpak, gericht op een breder publiek.

Dit traject, dat ik eerst als interim en uiteindelijk als verkozen voorzitter mocht overzien, maakte voor mij duidelijk dat Pax Christi Vlaanderen ook vandaag relevant is. Als socioloog meen ik dat de conflicten in onze eigen samenleving en elders gebaat zijn bij de assertieve mildheid waarmee wij ze in ons werk en onze communicatie het hoofd willen bieden. Die mildheid heeft haar rechten in een wereld waarin almaar strakker en kortzichtiger ‘positie’ wordt ingenomen, en waarin de taal van de botte bijl zoveel beter scoort dan nuance en overweging. Als christen zie ik in de spiritualiteit die wij als vredesbeweging in ons meedragen een uitgelezen medestander bij elke dialoog die wij voeren, met wie ook. Zij nodigt ons uit om elke ‘ander’ op te zoeken, te leren kennen, te begrijpen en te waarderen, en zo conflicten of misverstanden te overstijgen. Verbondenheid is namelijk geen wilde of naïeve illusie van simpele ‘gutmenschen’, het is een vereiste in een samenleving die zich samenleving wil noemen.

Als voorzitter kijk ik, aangemoedigd door de fikse oefening die we in 2019 maakten, 2020 met vertrouwen tegemoet. Ik kijk naar onze beweging een beetje zoals ik vandaag als kersverse vader (voor de tweede keer) naar mijn pasgeboren zoon kijk: vol nieuwsgierigheid en verwachting, wat overweldigd af en toe, maar bovenal klaar om er volop tegenaan te gaan om het goede te doen.  

Laat ons er samen met het Pax Christi-team een jaar van maken dat ertoe doet!

Wim Vandewiele, voorzitter