Maak kennis met de nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede | Pax Christi Vlaanderen

Maak kennis met de nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede

Met Hans Claus en Mohamed Barrie heeft Pax Christi Vlaanderen er twee nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede bij. De gevangenisdirecteur en de sociaal activist kregen de titel vanwege hun doorgedreven engagement om met constructieve voorstellen en oplossingen tot radicale systeemveranderingen te komen. Zij worden gehuldigd op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten. Een korte kennismaking.

Hans Claus

Hans Claus is gevangenisdirecteur van de gevangenis van Oudenaarde en bezieler van vzw De Huizen. De Huizen streeft naar “kleinschalige, gedifferentieerde detentievormen op maat, die beter verankerd en geïntegreerd zijn in het maatschappelijk weefsel”. Met De Huizen wil hij een constructief antwoord bieden op zijn eigen vaststellingen en die van vele experts mét hem; nl. dat het huidige strafsysteem een anachronisme is dat op het gebied van re-integratie en veiligheid in de maatschappij averechts uitdraait en o.m. radicalisering en een zeer hoge recidive in de hand werkt. In plaats van uniforme regels en een focus op veiligheid en eenzame opsluiting, stelt De Huizen een zinvollere detentietijd voor waarbij gedetineerden met meer oog voor hun profiel worden voorbereid op een leven na de strafuitvoering. Hiervoor wordt een individueel oplossingsplan opgesteld waarbij plan- en huisbegeleiders de gedetineerde stimuleren in het creëren van een sociaal netwerk en een positieve maatschappelijke rol als dam tegen herval.

In zijn boek Achter tralies ging Hans Claus dieper in op de vraag of de gevangenis werkelijk het juiste antwoord biedt op misdaad of ze haar bewoners steeds verder vervreemdt van de samenleving.

Claus botste gaandeweg ook met een ander systeem, dat in zijn ogen even disfunctioneel is als het strafsysteem: het huidige economische systeem. Dat focust volop op financiële winstmaximalisatie en gaat te vaak voorbij aan mens en natuur. De schoenmaker bleef niet bij zijn leest en sprak daarover twee jaar lang met diverse experts en ervaringsdeskundigen. Dat resulteerde in 2019 in een krachtige verklaring met ‘zes krijtlijnen voor een leefbare wereld’. De verklaring werd intussen door 124 personen en organisaties ondertekend en werd op 26 september 2020 officieel boven de doopvont gehouden, samen met een pocket met verdieping bij de verklaring.

Als artistieke duizendpoot heeft Claus onder meer enkele dichtbundels op zijn naam. Ook daarin snijdt hij maatschappelijke thema’s aan, zoals detentie.

Mohamed Barrie

Mohamed Barrie, de nieuwe Jongerenambassadeur voor de Vrede, is sociaal-cultureel werker, activist en opiniemaker. Hij kwam op zijn 12de van Sierra Leone naar België en doorliep eerst het parcours van veel jongeren met buitenlandse roots: via OKAN-klassen tot in het bso. Toch studeerde hij nadien af met een diploma Sociaal Werk. Hij engageerde zich al snel om meer Afrikaanse jongeren in het hoger onderwijs te krijgen en richtte in 2017 AYO op, een vereniging voor Afro-Belgische studenten. Hij coördineert de meisjeswerking van voetbalclub City Pirates en is een van de drijvende krachten achter Black History Month Belgium. Hij werkt bij VOEM, Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims.

Via sterk geargumenteerde blogs en opiniebijdragen (voor o.m. Stamp Media, De Wereld Morgen, De Morgen) groeide Barrie uit tot een gewaardeerde stem in het discriminatie-, dekolonisatie en (anti)racismedebat. Daarin pleit hij voor een samenleving die bereid is om voorbij de ‘geijkte’ perspectieven te kijken, en die positieve rolmodellen niet als voorwendsel gebruikt om kwetsbare groepen weg te drukken of uit te sluiten. Vanuit een door zijn afkomst en religie gedragen waardenkader opteerde hij voor een veganistische levenskeuze. Die is ingegeven door zorg voor de aarde, de naaste en de dieren, maar ook door een bewuste weigering om deel uit te maken van een op zwakke bevolkingsgroepen terend onderdrukkingssysteem dat de vleesconsumptie/vleesindustrie in stand houdt.

Foto Hans: zelfportret Nollet/deHuizen

Foto Mohamed: Tina Herbot