Image

MENSEN ZONDER PAPIEREN DOEN EEN OPROEP AAN HUN BUREN

Migratie
Actie

Mensen zonder papieren zoeken met de campagne #WeAreBelgiumToo 150.000 mensen die hun oproep steunen. Hun oproep om gehoord te worden, hun oproep om te tonen dat ook zij tot België behoren en hun oproep voor een algemene regularisatie op basis van duidelijke criteria. Ze richten zich tot jou aan de hand van een brief en een petitie. Steun hun oproep: lees de brief en teken de petitie.

Pax Christi Vlaanderen steunt deze campagne gedragen door mensen in uiterst kwetsbare situatie. Volgens schattingen leven ongeveer 150.000 mensen in België zonder wettig verblijf. Ze leven ondergedoken en in angst. Ze moeten elke dag proberen te overleven, bijna zonder enige bescherming. Ze proberen te overleven met kleine jobs met het risico op uitbuiting. Hun fundamentele rechten, nochtans gegarandeerd ondanks hun status zoals een menswaardig bestaan, minimumloon en een gezinsleven zijn bijna onmogelijk af te dwingen. Het afgelopen jaar belandden ze door de COVID-crisis in een nog meer kwetsbare situatie.

Sommige van hen leven hier al 5, 10 soms zelf 20 jaar. Ze ondersteunen onze samenleving met werk dat anders niet zou ingevuld worden. Ze hebben hier intussen een leven opgebouwd met buren, vrienden en kennissen. Hun kinderen zijn hier opgegroeid. Sommige durven niet terug, anderen kunnen simpelweg niet terug, voor weer anderen is er geen andere thuis meer. Vele hopen nog steeds wettelijke erkenning te krijgen die ze om allerlei redenen zijn misgelopen.

De huidige beleidsinitiatieven kunnen binnen een redelijke termijn onmogelijk een algemeen antwoord bieden aan deze onmenselijke realiteit. Deze vele tienduizenden willen simpelweg een normaal leven: hun kinderen goed zien opgroeien, werken en bijdragen aan onze samenleving.

Pax Christi hoort hun roep en wil deze stem vanuit haar christelijke en humane waarden versterken waar ze kan. Daarom, steun hun oproep: lees de brief en teken de petitie.

#WeAreBelgiumToo is een campagne van Coördinatie van mensen zonder papieren van België en Sans-Papiers TV doen samen met meer dan 30 sociale bewegingen.

Hun brief aan jou

Beste buren,

Wij nemen vandaag de vrijheid om jullie rechtstreeks aan te spreken. Wij kruisen elkaar regelmatig. Je kent ons als de moeder van de klasgenoot van je kind, als de kruidenier op de hoek van de straat, als de persoon die je kantoren schoonmaakt of je verwarmingsketel controleert. Net als jullie, werken we, betalen we huur, sorteren we ons afval …
 

Kortom, we zijn gewone burgers. Eén ding is anders: in de ogen van de staat bestaan wij niet.

In België zijn we met zo’n 150.000 mensen die leven zonder papieren.
Soms wonen we hier al 5, 10 of zelfs 20 jaar.
Ook al werken we, we hebben geen recht op sociale bescherming. Onze gezondheidszorg wordt niet terugbetaald, we hebben geen vangnet als we onze baan verliezen. Voor werk en een dak boven ons hoofd zijn we overgeleverd aan de willekeur van corrupte bazen en huisjesmelkers.

Al vele jaren roepen wij de Belgische politieke besluitvormers met alle middelen (demonstraties, petities, bezettingen….) op om een duurzame en redelijke oplossing te vinden voor onze situatie. Onze vragen blijven onbeantwoord.

Onze stem wordt niet gehoord.
Daarom spreken wij vandaag tot jullie. Jullie, burgers mét papieren, hebben immers een fundamenteel recht dat alles kan veranderen: het recht om te stemmen. Gekozen vertegenwoordigers zijn er kennelijk van overtuigd dat ons lot jullie niet interesseert. Ze menen te weten dat jullie gekant zijn tegen de regularisatie van onze situatie. En toch zijn wij ervan overtuigd dat een aanzienlijk aantal Belgen ons steunt.

Om onze beleidsmakers dit te laten zien, vragen wij jullie vandaag om jezelf te laten zien.

Wij geloven dat het mogelijk is om voor elk van ons minstens één burger te mobiliseren; één burger om om elk van ons te vertegenwoordigen en zo te komen tot het symbolische resultaat van 150.000 spreekbuizen.

Help ons om de beleidsmakers te tonen dat wij in de ogen van de Belgen ook tot België behoren. Laat de migranten zonder papieren toe in de rechtsstaat. Je hebt de kracht om een positief verschil te maken in onze situatie door de petitie te onderteken.

Teken de petitie

Ja, ik teken de petitie.