Image

Na de Trump-doctrine: what’s next voor België en de NAVO?

Standpunt

Op 2 februari 2018 publiceerden de Verenigde Staten een nieuwe “Nuclear Posture Review”, een strategisch document dat het Amerikaanse kernwapenbeleid onder president Trump vormgeeft. De VS willen de komende jaren twee nieuwe types “bruikbare” kernkoppen ontwikkelen. De komende 30 jaar wordt 1.2 trillion dollar vrijgemaakt voor de modernisering van kernwapens. De omstandigheden waarin de VS kernwapens willen inzetten worden bovendien uitgebreid. Voortaan wil de VS ook nucleair reageren op een grootschalige niet-nucleaire aanval of na een aanval op “kritieke infrastructuur”.

De impact op de internationale (on)veiligheid is enorm. De ontwikkeling van meer “bruikbare” kernwapens maakt het gebruik van kernwapens waarschijnlijker, met alle wereldwijde catastrofale humanitaire gevolgen van dien. De nieuwe Trump-doctrine gaat bovendien lijnrecht in tegen het Non-proliferatieverdrag (NPV) uit 1970, de hoeksteen van het mondiale nucleaire regime. Ze dreigt een nieuwe nucleaire wapenwedloop te ontketenen tussen alle nucleaire grootmachten.

De nieuwe Trump-doctrine heeft ook directe gevolgen voor ons land, dat tien tot twintig Amerikaanse kernwapens huisvest in Kleine Brogel. De Belgische regering beweert dat die kernwapens enkel als afschrikking dienen, maar er niet zijn om ingezet te worden. Het nieuwe Amerikaanse beleid maakt brandhout van die bewering. De federale regering moet daarom klaar en duidelijk de Trump-doctrine veroordelen. Als ze dat weigert en tactische Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel wil blijven huisvesten, is België medeplichtig aan de gevolgen van de nieuwe Trump-doctrine.

Nu de Verenigde Staten zich opnieuw buiten internationale afspraken stellen, is het hoog tijd om Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel weg te halen en nieuwe gevechtsvliegtuigen niet met kernwapens uit te rusten. Die beslissing dringt zich op korte termijn op, nu de regering de komende maanden zal beslissen welke gevechtsvliegtuigen ze wil kopen. België moet ook het nieuwe VN-kernwapenverbod ondertekenen, dat afgelopen zomer door 122 landen werd aangenomen.

 Lees de uitgebreide analyse van Pax Christi Vlaanderen-medewerker Willem Staes. 

Foto: Gage Skidmore/Creative Commons