Nee aan elke vorm van antisemitisme en racisme | Pax Christi Vlaanderen

Nee aan elke vorm van antisemitisme en racisme

 Pax Christi Vlaanderen keurt het groeiende antisemitisme en racisme in onze samenleving en wereldwijd af. Aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kan niet getornd worden.

Pax Christi Vlaanderen kiest ervoor in alle omstandigheden trouw te blijven aan de moed van de stichters van Pax Christi. Vanaf de eerste dag van de Jodenvervolging in Frankrijk in augustus 1942 heeft bisschop Pierre-Marie Théas publiek opgeroepen en eraan meegewerkt om Joodse burgers te beschermen tegen de terreur van de nazi’s. Daarom is hij in het Yad Vashem-museum te Jeruzalem erkend als een van de ‘Rechtvaardigen onder de volkeren’. Hij was in 1945 ook medeoprichter van Pax Christi.

Vandaag zal Pax Christi Vlaanderen zonder compromis de weg van verzet tegen iedere vorm van antisemitisme blijven gaan. Onze vredesbeweging sluit zich aan bij de verklaring van kardinaal Jozef De Kesel tijdens de herdenking van de Shoah in Antwerpen op 22 september 2019: “Niets kan hier getolereerd worden. Want het antisemitisme bedreigt niet alleen de Joodse mens maar elke beschaving die die naam verdient. Racisme en antisemitisme zijn een aanval op de menselijkheid zelf van de mens.”

Ook in deze zaak laat Pax Christi Vlaanderen zich leiden door de Bijbelse visie op vrede, door de geweldloze weg die Jezus van Nazareth is gegaan ten einde toe, en door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Op 10 december 1948 werd deze Verklaring aanvaard als handvest van de nieuw opgerichte Verenigde Naties en als noodzakelijk antwoord op de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. De preambule bevestigt de inherente waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap als grondslag voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld. Meer bepaald blijven de artikelen 1 tot en met 9 een leidraad van spreken en handelen ook voor Pax Christi.

Pax Christi is bijzonder blij met de wending die zich nadien tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in de katholieke Kerk heeft voltrokken. In de conciliaire verklaring “Nostra Aetate” (1965) wordt ondubbelzinnig afstand genomen van de verkeerde opvattingen in de Kerk die het antisemitisme en de haat tegen Joodse burgers eeuwenlang hebben gevoed. Meteen worden we opgeroepen te werken aan universele broederschap met uitsluiting van iedere vorm van discriminatie.

Pax Christi strijdt ondubbelzinnig tegen antisemitisme, en tegen elke andere vorm van racisme en xenofobie. Onze kritiek op de politiek van de staat Israël heeft niets te maken met antisemitisme. Elke politiek die in strijd is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Humanitair Recht moeten we afwijzen en onder kritiek plaatsen. Pax Christi Vlaanderen wil ook vandaag strijden tegen nieuwe vormen van antisemitisme, racisme en discriminatie en tegen elke vorm van blinde haat, miskenning en uitschakeling van de ander als ander. Elke mens draagt in zich een unieke waardigheid. Dat blijft een kompas dat we nooit willen prijsgeven.

Foto: Mgr. Théas (met baret) bij de boomplanting aan Yad Vashem, ter ere van zijn benoeming tot Rechtvaardige onder de Volkeren (9 april 1970)