Nieuw rapport over universiteiten en onderzoek naar killer robots | Pax Christi Vlaanderen

Nieuw rapport over universiteiten en onderzoek naar killer robots

PAX Nederland publiceerde in februari 2020 een nieuw rapport over de rol van universiteiten in de ontwikkeling van technologieën die ingezet zouden kunnen worden voor de ontwikkeling en productie van killer robots, of ook volledig autonome wapens. Daarbij maakten ze ook een toolkit voor studenten en wetenschappers dat een leidraad aanbiedt voor de acties die zij kunnen ondernemen op hun universiteit.

Rol van universiteiten

De ontwikkeling van AI-technologie is een belangrijke motor van vooruitgang in onze samenleving. VN Secretaris-Generaal Antonio Guterres suggereerde zelfs dat het potentieel heeft miljoenen mensen uit de armoede te halen en ons kan helpen de Sustainable Development Goals te halen tegen 2030. Dit kan natuurlijk enkel gebeuren op voorwaarde dat de technologie op een verantwoordelijke en ethische manier wordt toegepast. 

Universiteiten zijn vaak een innovatieve en vooruitstrevende kracht in de maatschappij en onderzoek naar nieuwe technologieën gebeurt dus ook vaak aan universiteiten. Wetenschappers en academici nemen dus een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich. Gezien het feit dat universitair onderzoek uiteindelijk kan worden gebruikt voor militaire toepassingen, met bijzondere aandacht voor autonome wapensystemen, is het belangrijk dat die academische wereld de ontwikkeling van dergelijke wapensystemen voorkomt. Het is van cruciaal belang dat de universiteiten stelling nemen tegen elke bijdrage aan de ontwikkeling van dodelijke autonome wapensystemen. 

In hun rapport gaan de collega's van PAX in op enkele voorbeelden van universiteiten wereldwijd die samenwerkten aan militaire toepassingen van nieuwe technologie om zo het bewustzijn hierover te vergroten. Verder wordt er gekeken naar verzet uit academische kirngen, zowel studenten als academici, en doen ze een paar suggestie's van acties die jij zelf kan ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw universiteit niet meewerkt aan de ontwikkeling van killer robots.

Toolkit 

Wat kan jij zelf doen om ervoor te zorgen dat jouw universiteit niet mee doet aan de internationale wapenwedloop? Blader even door de toolkit speciaal ontworpen voor studenten om te weten te komen hoe je zelf een impact kan hebben op je professoren en medestudenten.

Toolkit voor studenten (in het Engels)