Nieuw rapport toont aan: groeiende steun voor verbod op killer robots | Pax Christi Vlaanderen

Nieuw rapport toont aan: groeiende steun voor verbod op killer robots

Human Rights Watch, de coördinator van de Campaign to Stop Killer Robots, publiceerde een nieuw rapport waaruit blijkt dat een groeiend aantal landen oproept tot een verbod op killer robots.

Op 10 augustus 2020 zou de negende ronde diplomatieke gesprekken over killer robots van start gaan in Genève. Deze werden door de Covid-19-pandemie uitgesteld naar een latere datum. Human Rights Watch publiceerde maandag 10 augustus een rapport waaruit blijkt dat een groeiend aantal landen de morele plicht om de mensheid te redden van autonome wapens erkent. Autonome wapens zijn wapensystemen die doelwitten selecteren en aanvallen zonder zinvolle menselijke controle. Zulke wapens zijn onaanvaardbaar en moeten dringend verboden worden.

Het rapport, 'Stopping Killer Robots: Country Positions on Banning Fully Autonomous Weapons and Retaining Human Control' geeft een overzicht van de 97 landen die sinds 2013 hun visie en beleid op killer robots publiek maakten. De overgrote meerderheid beschouwt menselijke controle en besluitvorming als cruciaal voor de aanvaardbaarheid en wettelijkheid van wapensystemen. De meeste van deze landen drukten een wens voor een nieuw verdrag uit om de menselijke controle over het gebruik van wapens en geweld te behouden. Onder hen streven 30 landen expliciet naar een volledig verbod op autonome wapens.

"Het verwijderen van de menselijke controle uit het gebruik van geweld wordt nu algemeen beschouwd als een ernstige bedreiging voor de mensheid die, net als de klimaatverandering, dringende multilaterale actie verdient", aldus Mary Wareham, directeur wapendivisie bij Human Rights Watch en coördinator van de Campaign to Stop Killer Robots. "Een internationaal verbodsverdrag is de enige effectieve manier om de ernstige uitdagingen van volledig autonome wapens aan te pakken."

In 2013 richtte Human Rights Watch samen met andere ngo’s de internationale Campaign to Stop Killer Robots op. Deze groeide ondertussen uit tot een coalitie van meer dan 160 ngo’s in 65 landen die zich inzetten voor een preventief verbod op volledig autonome wapens en het behoud van een zinvolle menselijke controle over het gebruik van geweld. Ook Pax Christi Vlaanderen is sinds 2016 actief lid van deze internationale campagne.

Ondertussen vonden er sinds 2014 acht vergaderingen over dodelijke autonome wapensystemen plaats binnen de Convention on Conventional Weapons (CCW) in Genève. Ook België neemt vanaf het begin deel aan deze gesprekken. In 2018 nam het Belgisch parlement nog een resolutie aan dat de regering oproept om “er in internationale fora voor te ijveren (…) tot een wereldwijd verbod te komen op het gebruik van volledig geautomatiseerde 'killer robots' en gewapende drones”. Ondanks actieve deelname van de Belgische diplomatie, sprak België zich nooit expliciet uit over een nieuw verbodsverdrag hoewel het de nood aan een oplossing erkent. Dit terwijl enkele militaire grootmachten – met name Rusland en de VS – elke vooruitgang binnen de CCW blokkeren.

De tijd begint te dringen. Pax Christi Vlaanderen pleit er daarom voor dat België zo snel mogelijk onderhandelingen opstart met de meerderheid van landen die het gevaar van autonome wapens wel erkennen om op die manier tot een juridisch bindend instrument te komen. Het is van levensbelang dat België leiderschap toont op het internationaal toneel om te voorkomen dat autonome wapens ooit ingezet zullen worden. Een verbod is hiertoe de meest effectieve oplossing.

In juni kondigde vredesstad Ieper nog aan dat de Campaign to Stop Killer Robots de driejaarlijkse Vredesprijs gewonnen had. 90% van de mensen die hun stem uitbrachten waren jonger dan 18 jaar oud. De Belgische jeugd heeft het gevaar van killer robots begrepen en stuurt een duidelijk signaal aan de regering en de Belgische diplomatie: onderhandel een verbodsverdrag voor het te laat is!

“Het is positief vast te stellen dat België bij de groter wordende groep van landen is die een oplossing probeert te zoeken voor autonome wapens. Toch is dit niet voldoende. Het is hoog tijd dat België expliciete steun uitspreekt voor een juridisch bindend verdrag en onderhandelingen hiertoe opstart. Waar wachten we nog op? Enkel zo kunnen de gevaren van killer robots gestopt worden voor het te laat is.”, zegt Merel Selleslach van Pax Christi Vlaanderen.

Meer weten?

Het nieuwe rapport van Human Rights Watch lees je hier.

Klik hier voor meer rapporten van Human Rights Watch over killer robots.

Klik hier voor meer informatie over de Campaign to Stop Killer Robots. 

Klik hier voor onze dossiers over killer robots.

Afbeelding: Campaign to Stop Killer Robots/Clare Conboy