Om burgers te beschermen, moet je killer robots verbieden | Pax Christi Vlaanderen

Om burgers te beschermen, moet je killer robots verbieden

Begin mei 2020 leverde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zijn jaarlijks rapport over de bescherming van burgers in gewapend conflict af aan de VN Veiligheidsraad. De leden van de Veiligheidsraad krijgen op woensdag 27 mei de kans om hun bemerkingen op het rapport te geven tijdens een open debat.

Voor het eerst sinds 2013 maakt de secretaris-generaal een vermelding van de killer robot-problematiek. Daarbij drukt hij zijn bezorgdheid uit over het gebruik van autonome wapens en twijfelt hij of deze wel in staat zijn om het internationaal recht te respecteren. De menselijke controle zou steeds behouden moeten worden bij het inzetten van geweld. De secretaris-generaal roept al sinds 2018 op tot waakzaamheid voor de onaanvaardbare politieke en morele gevolgen van het inzetten van killer robots.

Hoewel een groeiend aantal landen oproepen tot een internationaal verbod en er sinds 2013 al gesprekken plaatsvinden binnen de CCW (Convention on Certain Conventional Weapons )over een mogelijke inperking, blijven de permanente leden van de Veiligheidsraad, op uitzondering van China na, zich hier sterk tegen verzetten. De CCW heeft 7 jaar later nog steeds geen duidelijke resultaten gebracht.

België heeft de voorbije decennia een sterke traditie in humanitaire ontwapening opgebouwd met de voortrekkersrol die het op zich nam bij de onderhandelingen voor een verbod op landmijnen en clustermunitie. Ons land kan en moet deze voortrekkersrol blijven spelen, ook in het killer robots-dossier.

Pax Christi Vlaanderen verwacht van de Belgische diplomatie in New York dat ze tijdens het debat op woensdag 27 mei de oproep van de secretaris-generaal om zo snel mogelijk de beperkingen en verplichtingen die gepaard gaan met autonomie in wapensystemen te bepalen, zal onderschrijven en herhalen. In juli 2018 kwam het parlement namelijk al overeen dat België in internationale fora moet ijveren voor een wereldwijd verbod op “volledig geautomatiseerde killer robots en gewapende drones”. Nu België nog tot eind 2020 in de VN-Veiligheidsraad zetelt, moet het deze kans aangrijpen om de oproep van de secretaris-generaal te ondersteunen door mee te ijveren voor een internationaal verbod op autonome wapens en zowel de morele, ethische als juridische gevaren van autonome wapensystemen nog eens extra in de verf te zetten.

Lees meer in het artikel op de website van de Campaign to Stop Killer Robots.

Lees het rapport van de secretaris-generaal Guterres hier (§37-38 gaat specifiek over killer robots):

Protection of civilians in armed conflict

 

Foto: UN Photo/Creative Commons