Image
campagnebeeld Women at Peace Table

Onderschrijf de Vredesverklaring 'Women at the Peace Table'

Internationale veiligheid
Actie

Vrouwenkracht is vredesmacht

Wij willen een wereld zonder geweld en zonder oorlog, waar mannen en vrouwen op alle niveaus gelijke kansen krijgen en waar iedereen op een rechtvaardige manier wordt behandeld. Wij verzetten ons tegen de valse logica dat internationale geschillen alleen door wapengeweld kunnen worden opgelost.

Zo begint de Vredesverklaring die op 17 juni 2023 werd voorgelezen op de conferentie 'Women at the Peace Table'. De deelnemers konden meteen live tekenen, wat ze dan ook massaal deden.

Klik hier om de volledige verklaring te lezen en zet er met overtuiging je naam onder, zodat deze verklaring weerklank kan vinden in binnen- en buitenland. Nu meer dan ooit!