Oproep tot een wereldwijde wapenstilstand | Pax Christi Vlaanderen
|
6 april 2020

We werden ons ervan bewust dat we in hetzelfde schuitje zitten, allen broos en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, allen geroepen om samen te roeien, allen behoeftig aan troost.

Oproep tot een wereldwijde wapenstilstand

Het zijn bijzondere tijden. Wereldwijd gaan we de strijd aan tegen COVID-19. Deze ongekende uitdaging maakt uitzonderlijke maatregelen noodzakelijk. Zo riepen zowel VN-secretaris-generaal Antonio Guterres als paus Franciscus op tot een wereldwijde wapenstilstand. Pax Christi International, waarvan Pax Christi Vlaanderen een afdeling is, schaart zich volmondig achter de oproep en draagt ze mee uit.

Al mag het niet bij mooie woorden blijven. Onderteken daarom onderstaande petitie en blijf ons ook in deze coronatijden volgen en ondersteunen. Annemarie Gielen tekende voor Pax Christi Vlaanderen. De petitie is ondertussen door zo'n twee miljoen mensen ondertekend!

Onderteken de petitie

Oproep van Pax Christi International

We werden ons ervan bewust dat we in hetzelfde schuitje zitten, allen broos en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, allen geroepen om samen te roeien, allen behoeftig aan troost. Op deze boot ... zitten we allemaal. Zoals de leerlingen, die met één stem en angstig zeggen: Wij vergaan, zo hebben ook wij ons gerealiseerd dat wij niet ieder voor zich kunnen verder gaan, maar alleen samen.”  Paus Franciscus, 27 maart 2020

Pax Christi International onderschrijft ten volle de oproep van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres van 23 maart voor een staakt-het-vuren voor strijdende partijen wereldwijd. De secretaris-generaal roept alle regeringen, groeperingen en individuen met invloed op om “strijders wereldwijd onder druk te zetten om de wapens neer te leggen”. Hij herhaalde de oproep op 3 april: “Er kan vandaag slechts één strijd zijn in onze wereld: het gezamenlijk gevecht tegen COVID-19.”

We sluiten ons zoals paus Franciscus aan om deze oproep te ondersteunen, een oproep die op 4 april onderschreven werd door 70 landen, door talrijke middenveldorganisaties, religieuze leiders en meer dan één miljoen mensen die een online oproep ondertekenden. Strijdende partijen in verschillende landen reageerden positief op de oproep, maar er is meer nodig.

Verschillende van de 120 lidorganisaties van Pax Christi zijn het directe slachtoffer van geweld, misbruik en oorlog. Andere leden worden dagelijks geconfronteerd met aanvallen op democratische grondbeginselen, een krimpende civiele ruimte en de druk op fundamentele vrijheden en mensenrechten.

Als getuige van de destructieve natuur van wantrouwen en verdeeldheid in verschillenden contexten waarin de organisatie werkt en actief is, pleit Pax Christi Internationaal al decennialang voor diplomatie en verzoening. Zo leerden we dat rechtvaardige relaties essentieel zijn voor duurzame vrede – dat mensen een deel zijn van een gezondere aardse gemeenschap, willen we overleven. In onze dagelijkse reflectie over wat het betekent om duurzaam te leven, zien we de band tussen oorlog en oorlogsvoorbereidingen, schade aan het milieu, klimaatverandering, de schaarste van essentiële grondstoffen en hun ongunstige impact op de aardse gemeenschap.

Meer nog, de pandemie vandaag bewijst dat nucleaire wapens, raketten, geweren, bommen en andere wapens de mensheid niet kunnen redden. In plaats daarvan roept het ons op te reflecteren over wat de mensheid en de natuur zal redden in deze en toekomstige crisissen, en om resoluut en concreet te reageren met de beloftevolle evangelische houding van liefdevolle zorg.

We herhalen onze steun aan secretaris-generaal Guterres en zijn oproep aan zij die oorlog voeren om de wapens neer te leggen omdat “de woestenij van het virus de oorlogswaanzin blootlegt”.

Een wapenstilstand en de toegang tot gezondheidszorg zijn topprioriteiten. We ondersteunen met klem en roepen naties wereldwijd op om te investeren in robuuste gezondheidssystemen, veilig onderdak, veerkrachtige sociale netwerken, muziek en kunst om de wereldbevolking te beschermen en de levenden in heel Gods schepping die ons blijvend ondersteunen.

We hopen eveneens dat wapenstilstand zal leiden tot een nieuwe periode van vertrouwensopbouw tussen strijdende partijen, minstens op kleine schaal en op grote schaal op lange termijn.

We roepen alle deelnemers in conflicten en externe actoren op om prioriteit te geven aan vrede, boven de eigen lokale, nationale en geopolitieke agenda’s; om een nieuwe escalatie van de conflicten na de wapenstilstand te vermijden; om een halt toe te roepen aan wapenleveringen aan strijdende partijen, regeringen en iedere andere gewapende actor, en om burgerorganisaties begaan met vrede en geweldloosheid te ondersteunen .

Pax Christi International hoopt dat, ondanks deze globale gezondheidscrisis, onze kostbare wereld zich kan heruitvinden. We hopen dat alle volkeren verspreid over de verschillende continenten, los van nationaliteit, etniciteit, gender, geloof en leeftijd, zich zullen blijven inzetten voor een geweldloze wereld die solidariteit, generositeit, compassie, genade en liefdevolle tederheid omarmt in iedere context.

Herlees hier de oproep in het Engels