Oscar Arnulfo Romero blijft inspireren | Pax Christi Vlaanderen

Oscar Arnulfo Romero blijft inspireren

Zondag 14 oktober 2018 wordt Oscar Arnulfo Romero uit El Salvador in Rome heilig verklaard. Ook binnen Pax Christi blijft Romero velen als een echte profeet van rechtvaardigheid en vrede inspireren.

In de jaren ’70 van vorige eeuw was El Salvador in een spiraal van dodelijk geweld terecht gekomen. Extremistische doodseskaders vermoordden dag na dag verdedigers van de armen. Onder hen ook de jezuïet Rutilio Grande, vriend en geestverwant van bisschop Romero. Als aartsbisschop van San Salvador schudde deze moord Romero helemaal wakker. Luid en krachtig klaagde hij het onrecht aan waarin de armen van zijn land leefden. Hij sprak met eenzelfde krachtige stem als de Bijbelse profeet Amos 2.500 jaar eerder had gedaan.

Door de machthebbers in zijn land werd hij daardoor steeds meer gezien als een bedreiging. Op een dag richtte bisschop Romero zich tot de soldaten en de moordcommando’s: “In naam van God, ik smeek u: dood niet”. Op 24 maart 1980, amper een paar dagen na die uitspraak, werd hij tijdens de viering van de eucharistie zelf door een moordcommando omgebracht. Kort voordien had hij nog gezegd: “Mij kunnen ze doden, maar niet de stem van de gerechtigheid.” Hij had ook verklaard: “Alleen voor liefde buig ik”.

Enkele weken eerder had aartsbisschop Romero een brief geschreven naar Pax Christi International met de vraag een missie naar El Salvador te sturen om de massale schendingen van de mensenrechten in kaart te brengen en op ruimer vlak bekend te maken. In november 1978 had hij ook geschreven naar Jean en Hildegard Goss-Mayr van International Fellowship of Reconciliation met de bede: “Ik vraag u om altijd met ons verenigd te blijven, hier waar Christus lijdt en in doodsnood verkeert.”

In de jaren na zijn dood werd op Goede Vrijdagtochten op tal van plaatsen in Vlaanderen een kruis meegedragen met als opschrift: ‘Oscar Arnulfo Romero, Presente! 24/3/1980’. Romero bleef aanwezig, omdat hij resoluut koos voor het leven, in het bijzonder voor allen die geen leven hebben. Ook in Pax Christi zijn tot op vandaag velen geïnspireerd door bisschop Romero om geweldloos te blijven strijden voor gerechtigheid en vrede en voor een meer bewoonbare aarde voor allen.
(Jo Hanssens).

Foto: Oscar Romero in 1979/Wikimedia Commons