Paus bezoekt Hiroshima en Nagasaki | Pax Christi Vlaanderen

Paus bezoekt Hiroshima en Nagasaki

Pax Christi International stuurt een verklaring uit ter gelegenheid van het bezoek van paus Franciscus aan Japan, van 23 tot 26 november 2019.

Pax Christi International voegt zich bij de Japanse Katholieke Commissie voor Rechtvaardigheid en Vrede in het verwelkomen van paus Franciscus als hij Hiroshima en Nagasaki bezoekt in november 2019. Gedurende zijn pontificaat heeft paus Franciscus zich herhaaldelijk en sterk uitgesproken tegen kernwapens. Het is daarom niet meer dan passend dat hij tijdens zijn bezoek aan deze twee steden een oproep doet tot concrete maatregelen richting volledige nucleaire ontwapening.

Pax Christi International kijkt uit naar het bezoek als één dat zowel de immoraliteit van kernwapens alsook het belang van geweldloosheid als een ethische bouwsteen voor vrede en duurzaamheid zal benadrukken.

In 1945 onderging Japan een tragedie die nooit meer plaats zou moeten vinden. Desondanks blijft er een groot risico bestaan dat anderen een soortgelijk lot als dat van Hiroshima en Nagasaki zullen ondervinden. Pax Christi International onthaalt daarom met grote vreugde de aanmaning van paus Franciscus dat staten niet alleen het bezit van atoomwapens maar ook het gebruik ervan zouden moeten afwijzen. Bovendien prijst zij de Heilige Stoel voor het feit dat het een van de eerste staten is geweest om het nieuwe Verdrag tot verbod van kernwapens te ondertekenen en ratificeren.

Als mensen van geloof en als een wereldwijde katholieke vredesbeweging is Pax Christi International geïnspireerd door de krachtige en vredelievende getuigenissen van hibakusha (overlevenden van de atoomaanvallen), en door andere mensen van goede wil die zich in Noordoost-Azië, de regio van de Stille Oceaan en elders vreedzaam inzetten voor vrede en rechtvaardigheid.

Moge dit bezoek ertoe leiden dat regeringen wereldwijd, waaronder Japan zelf, de woorden van paus Franciscus ter harte nemen: “Massavernietigingswapens, kernwapens in het bijzonder, creëren slechts schijnveiligheid. Zij kunnen niet de basis vormen voor vreedzame co-existentie tussen leden van de menselijke familie; dit moet geïnspireerd worden door een solidariteitsethos.”

Met dit in het achterhoofd vraagt Pax Christi International Paus Franciscus om de Japanse regering en alle andere staten in Noordoost-Azië ertoe op te roepen zich bij het VN-Verdrag tot verbod op kernwapens aan te sluiten. Als slachtoffer van kernaanvallen in 1945 heeft Japan de unieke uitdaging om hierin een leiderschapsrol op zich te nemen. Noordoost-Azië en de rest van de wereld hebben te maken met toenemende nucleaire dreiging.

Moge de reis van paus Franciscus tot een verandering van gedachten en ideeën leiden bij velen. Voor deze intentie bidt Pax Christi International voor het bezoek van de paus.

Foto By Korea.net / Korean Culture and Information Service (Photographer name), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34809703