Pax Christi-beweging herdenkt Val van de Berlijnse Muur | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi-beweging herdenkt Val van de Berlijnse Muur

De Pax Christi-beweging herdenkt de val van de Berlijnse muur met een verklaring die wijst op het belang van deze gebeurtenis, en de hoop en (al dan niet ingeloste) verwachtingen die ze met zich meebracht.

Op de avond van 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur symbolisch, toen duizenden burgers van de Duitse Democratische Repbliek (DDR) vrij en ongehinderd het westelijke deel van de stad instroomden. De ‘Muur van schaamte’ vormde voor meer dan 28 jaar een fysieke barrière die de twee stadshelften van Berlijn scheidde.

De val van de muur was het begin van een proces dat, in minder dan een jaar tijd, leidde tot de vereniging van Duitsland en tot een gehele geopolitieke herstructurering van Europa en zelfs van de rest van de wereld.

Wij, de Pax Christi-bewegingen in Europa, herinneren ons die enorme gebeurtenis en staan stil bij al diegenen die – door hun wijsheid, moed en doorzettingsvermogen en soms hun leven riskerend – deze verandering mogelijk maakten. Het hedendaagse Europa is mede door hen een breder en veiliger land van vrijheid, vrede en democratie.

De val van de Muur luidde het begin van een nieuw tijdperk van pan-Europese samenwerking in. Zoals de Europe bisschoppen in hun statement ter ere van het 30-jarige jubileum van de val van de Berlijnse Muur zeggen, is het zo “dat niet alle verwachtingen die de val van de Muur voortbracht, vervuld zijn.” Echter, als we naar zijn ‘profetische dimensie’ kijken heeft het “ons geleerd dat het bouwen van een muur tussen mensen nooit een oplossing is en heeft het ons opgeroepen om ons voor een beter en meer geïntegreerd Europa in te zetten.”[1]

Wij, de Pax Christi-bewegingen van Europa, voegen ons bij deze oproep van de bisschoppen en verzoeken Europese regeringen om zich sterker toe te wijden aan vrede, dialoog en broederschap tussen Europa’s staten en bevolkingen. Vandaag de dag zijn wij getuige van de schade die versterkt nationalisme, versterkte xenofobie en egoïstische economische maatregelen aanrichten onder de armsten, onder zij die hongersnoden en oorlogen ontvluchten en onder de slachtoffers van wereldwijd lijden. 

Voor vele mensen over de hele wereld, maar vooral voor mensen rondom de Middellandse Zee, is Europa de enige overgebleven ‘veilige haven’. Wij verzoeken onze mede-Europeanen om hun toewijding aan en werk voor een verenigd Europa te vernieuwen zodat de geest van rechtvaardigheid, vrijheid en vrede die in november 1989 in Berlijn overwon ons nog voor vele jaren kan leiden en inspireren.

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:West_and_East_Germans_at_the_Brandenburg_Gate_in_1989.jpg