Pax Christi International kiest nieuwe covoorzitters | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International kiest nieuwe covoorzitters

Tijdens de Algemene Vergadering van 26 en 27 juli 2019 koos Pax Christi International een nieuw bestuur. Aan het hoofd daarvan komen twee nieuwe covoorzitters: Zuster Teresia Wamuyu Wachira uit Kenia en bisschop Marc Stenger uit Frankrijk. Zij stappen onmiddellijk in de functies van Marie Dennis (VS) en mgr. Kevin Dowling (Zuid-Afrika, die de afgelopen 9 jaar aan het hoofd stonden van de internationale vredesbeweging.

Zuster Wachira is lid van het Institute of the Blessed Virgin Mary, beter gekend als de Loreto-zusters. Zij studeerde toegepaste theologie en leergangen vrede en rechtvaardigheid, en schreef haar doctoraat over ervaringen met geweld in Keniaanse scholen. Zij werkte als leraar en directeur in Loreto-scholen in Kenia, waar zij haar expertise vooral richtte op de opleiding van jonge vrouwen en hun training in vredes- en verzoeningswerk. Zij werkt momenteel als lector in vredes- en conflictstudies aan St. Paul’s University in Nairobi.

Marc Stenger is bisschop van Troyes, Frankrijk sinds 1999, en is voorzitter van Pax Christi Frankrijk. Hij zetelde in de Commissie voor Pastorale Werkers in de Franse Kerk. Stenger publiceerde geregeld over geweldloosheid en het bouwen van een cultuur van vrede. Hij sprak zich meermaals uit over de christenen in Irak en – na een bezoek aan Colombia in 2002 – over de fundamentele rol van respect voor de mensenrechten in het tot stand komen van vrede in dat land. Hij is een niet te miskennen stem in de Kerk over thema’s m.b.t. de milieuvraagstukken waarmee onze planeet heeft af te rekenen, en ontving ook een werkgroep rond ecologie en milieu in Frankrijk.

Mgr. Stenger en zuster Wachira zijn verkozen voor een mandaat van drie jaar als covoorzitter. Zij zullen nauw samenwerken met secretaris-generaal Greet Vanaerschot en de internationale Raad van Bestuur, en mee de strategische lijnen van Pax Christi International uitzetten.

Lees het originele persbericht (in verschillende talen).