Pax Christi International verzet zich tegen Israëls annexatieplannen | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International verzet zich tegen Israëls annexatieplannen

Pax Christi International verzet zich tegen Israëls annexatieplannen en roept de internationale gemeenschap op Israël rekenschap te laten afleggen voor schendingen van het internationaal recht.

Pax Christi International verzet zich met klem tegen Israëls plannen om enig gebied van de Westoever te annexeren, met inbegrip van de Jordaanvallei. Wij beschouwen Oost-Jeruzalem en de Syrische Golanhoogten als illegaal geannexeerd volgens het internationaal recht. Wij blijven Israëls 53-jaar durende bezetting van de Westoever en zijn 13-jarige blokkade van Gaza veroordelen. Wij blijven standvastig in onze solidariteit met onze Palestijnse zusters en broeders van wie de vrijheid, waardigheid en mensenrechten bedreigd worden door de huidige voorstellen en door Israëls vroegere acties.

Wij onderschrijven de verklaring door de Raad van Patriarchen en Hoofden van de Kerken van het Heilig Land [1] die een grote bezorgdheid uitdrukt over elke  actie om land te annexeren. Wij voegen onze stem toe aan de groeiende aanklacht van Israëls flagrante ontkenning van het internationaal recht [2], de Conventie van Genève [3] en resoluties goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [4] en de Veiligheidsraad [5]. Wij staan achter de landen, het middenveld en de mensenrechtenverenigingen, overtuigingen en religieuze gemeenschappen, en gewetensvolle mensen die Israël oproepen onmiddellijk zijn annexatieplannen te beëindigen.

Als wereldomvattende katholieke beweging voor vrede en geweldloosheid is Pax Christi International ten zeerste bezorgd dat elke actie tot annexering van een stuk van de Westoever de laatste sprankels hoop op een rechtvaardige en duurzame vrede zal doven in het land dat we heilig noemen en  gerechtvaardigde woede en onrust in de hele regio kan doen ontbranden.

Sinds 75 jaar promoot Pax Christi International geweldloosheid als instrument om te reageren op onrecht en moedigt het dialoog aan om verzoening en onderhandelde vredesakkoorden te verwezenlijken. Wij zijn van oordeel dat alle partijen in een geschil wederzijds respect en erkenning moeten garanderen. Annexatie ondermijnt deze principes door de rechten en de menselijkheid zelf van één groep als onbelangrijk te bestempelen ten opzichte van de verwachtingen van de andere groep.

Wij geloven dat er een andere weg is om de rechten en veiligheid van Israëli's en Palestijnen veilig te stellen. Deze eenzijdige bezettingsactie is contraproductief als het erom gaat werkelijke veiligheid, rechtvaardigheid en vrede te verwezenlijken.

Het einde van Wereldoorlog II zag de geboorte van een nieuwe internationale orde die mensenrechten eerde en standaarden voor het gedrag van naties vastlegde. Pax Christi International, opgericht in dat gedenkwaardige tijdsgewricht, is er ten zeerste over bezorgd dat Israëls beslissing tot verdere annexatie van land met militair geweld niet alleen de normen en voorschriften van die wereldorde - die al ernstig bedreigd is - schendt, maar ook verder in gevaar brengt.

Annexatie en/of de uitvoering van de ‘Overeenkomst van de eeuw’ van de regering Trump zal Israëls strategische en aanhoudende inspanningen om "feiten op het terrein" te creëren formaliseren, en de doodsklok luiden voor een leefbare Palestijnse staat. Al tientallen jaren hebben het Vaticaan [7], de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap een tweestatenoplossing gesteund die de rechten en veiligheid van zowel Palestijnen als Israëli's erkent. Als Israël zijn plannen, zoals nu verkondigd, doorzet, zal de realisatie van een tweestatenoplossing onmogelijk worden gemaakt. Dat zal onomkeerbare schade toebrengen aan de vervulling van het onvervreemdbare recht van de Palestijnen op zelfbeschikking, zoals gegarandeerd in artikel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties [8], en het zal hun inspanningen belemmeren om een bloeiende Palestijnse staat op te richten.

De Palestijnen zijn stelselmatig het eigendomsrecht van en de toegang tot hun gronden en natuurlijke rijkdommen verloren door landconfiscatie, huisverwoestingen, discriminerende planningswetten en ongebreidelde uitbreiding van nederzettingen, allemaal instrumenten voor feitelijke annexatie. De internationale gemeenschap keek toe en bleef weigerachtig om die illegale acties te doen stoppen.

Op 1 juli 2020 kan premier Netanyahu de internationale gemeenschap testen op haar voornemen om de principes die ze als fundament van de beschaafde wereld vastgelegd heeft, te beschermen en te verdedigen. Dat is de dag waarop naar verwachting de coalitieregering haar plannen tot eenzijdige annexatie van bezette Palestijnse gebieden ten uitvoer zal brengen, een voornemen dat een verwoestende impact zal hebben op het leven van honderdduizenden Palestijnse kinderen, vrouwen en mannen. Dit is voor de wereld zijn ‘kairosmoment’[*] om onmiddellijk en krachtig tot actie over te gaan of om medeplichtig te zijn aan die plannen.

Pax Christi Internationaal roept de internationale gemeenschap en de lidstaten van de Verenigde Naties op zich niet alleen uit te spreken tegen die illegale acties, maar ook de moed te betonen om Israël aansprakelijk te stellen door het specifieke en ernstige consequenties op te leggen.

Wij vragen alle secties en leden van Pax Christi zich aan te sluiten bij de kerkleiders en leden van geloofsgemeenschappen om:

 • hun solidariteit te betuigen met Palestijnen en Israëli's die zich verzetten tegen annexatie, bezetting en de blokkade van Gaza;
 • bisdommen ertoe aan te sporen hun recht op financiële investeringen en consumentenkeuzes uit te oefenen op basis van standaarden voor ethische en sociale verantwoordelijkheid;
 • hun verzet uit te spreken tegen Israëls illegale en unilaterale annexatieplannen op dit cruciale ogenblik.

en hun verkozen vertegenwoordigers op te roepen hun regering ertoe aan te zetten om:

 • zich te verzetten tegen Israëls annexatieplannen;
 • aan te geven welke specifieke acties de regering zal ondernemen als reactie op elke vorm van annexatie en tegelijk:
  - alle wapenhandel en militaire veiligheidssamenwerking te schorsen
  - militaire en andere financiële hulp aan Israël op te schorten zolang het de schending van het internationaal en het humanitair recht voortzet;
  - sancties voor handel met illegale nederzettingen toe te passen, inclusief boycot van nederzettingsproducten en ondernemingen die baat hebben bij nederzettingsactiviteiten.
 • te verklaren dat ze geen enkele eenzijdige verandering aan de in 1967 vastgestelde grenzen zal erkennen;
 • Israël rekenschap te laten afleggen voor schendingen van het internationaal en humanitair recht;
 • de Palestijnse staat te erkennen [9].

Brussel, 19 juni 2020

Lees de originele, Engelstalige verklaring

 ------------------------------------------

 1. https://www.globalministries.org/a_statement_by_the_patriarchs_and_heads_of_the_holy_land_churches_on_israeli_unilateral_annexation_plans
 2. https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-3-israeli-settlements-and-international-law/
 3. https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cjpme/pages/2110/attachments/original/1470164694/01-En-Conventions-Factsheet.pdf?1470164694
 4. https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
 5. https://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136
  https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/sres2334.php
 6. https://www.mecc.org/mecc/2020/5/11/xob0k5pwd6udzfniax5dsy75v36532
  https://cmep.salsalabs.org/ps-church-leaders-annexation
  https://www.theelders.org/news/elders-call-new-middle-east-peace-plan-counter-israeli-annexation-threat
  https://docs.google.com/document/d/1NUysXg67fjw3yadRNPoNuVCTBC3Ajatti7yrxpB4pW8/edit
  https://www.annexation.site/
  http://www.elcjhl.org/liberation-not-annexation/
 7. https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2020-05/holy-see-israel-palestine-vatican-gallagher.html
 8. https://www.un.org/securitycouncil/content/purposes-and-principles-un-chapter-i-un-charter#rel1
 9. http://bibliotecanonica.net/docsaq/btcaqf.pdf

[*]Kairos is de mythologische Griekse god die de personificatie is van de gelegenheid, het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen.

 

Foto: Michael Rose/Creative Commons / https://www.flickr.com/photos/michaelwrose/5686868571/in/photolist-29CjGo-9EwFU8-9EzApo-9HqWFB