Pax Christi Peace Award voor advocaten op Lesbos | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Peace Award voor advocaten op Lesbos

Pax Christi International kent haar jaarlijkse vredesprijs in 2019 toe aan European Lawyers in Lesvos (ELIL), Griekenland. Zij verlenen juridische bijstand aan vluchtelingen en asielzoekers.

ELIL is een van de weinige organisaties die juridische bijstand verlenen op het Griekse eiland Lesbos, waar vluchtelingen op weg naar Europa massaal toestromen. De organisatie werd opgericht in juni 2016 door de Council of Bars and Law Societies of Europe en het Deutscher AnwaltVerein. Deze organisaties vertegenwoordigen balies en advocatenverenigingen in 32 lidstaten en 13 waarnemende landen in Europa, samen goed voor meer dan een miljoen Europese juristen. Sinds de oprichting van ELIL hebben ca. 150 juristen uit 17 landen gratis rechtsbijstand verleend aan meer dan 9000 asielzoekers, voornamelijk uit Syrië, Irak en Afghanistan.

Algemeen directeur Philip Worthington van European Lawyers in Lesvos is vereerd en verheugd met de toekenning van de Peace Prize. "We zijn dankbaar dat ons werk om de rechtsstaat te handhaven, de mensenrechten te beschermen en te zorgen voor een wezenlijke toegang tot rechtsbijstand voor vluchtelingen op Lesbos, op deze manier wordt erkend. Wij hopen dat het zal helpen mensen bewust te maken van het elementaire belang van het waarborgen van die juridische bijstand voor vluchtelingen gedurende hun volledige asielprocedure."

Greet Vanaerschot, secretaris-generaal van Pax Christi International, noemt het werk van ELIL "relevant en kritisch activisme voor vrede en rechtvaardigheid”. Vanaerschot: "Wij zijn geschokt door het politiek debat in Europa, dat migranten, asielzoekers en vluchtelingen demoniseert. Dit botst compleet met de visie van een Europa dat de menselijke waardigheid en fundamentele rechten respecteert. De manier waarop ELIL – op zo'n korte tijd en in de vele uren die zij hiervoor vrijwillig vrijmaken – zovele levens heeft geraakt, verheugt en inspireert. Als gelovigen gaan Pax Christi-leden ervan uit dat zij een verantwoordelijkheid dragen om vluchtelingen, migranten en asielzoekers te verwelkomen en te verdedigen, en ons om hen te bekommeren. Wij juichen dit diepgaande en belangrijke werk ten zeerste toe."

De plechtige uitreiking heeft plaats op 26 juni 2019.

De Peace Award werd in het leven geroepen in 1988 en wordt gefinancierd door het kardinaal Bernardus Alfrink Vredesfonds. Dit fonds lauwert individuen en organisaties die werken aan en pleiten voor vrede, rechtvaardigheid en geweldloosheid in alle uithoeken van de wereld.

Lees het originele persbericht (in het Engels)