Pax Christi verheugd over de inwerkingtreding van het TPNW | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi verheugd over de inwerkingtreding van het TPNW

Pax Christi Vlaanderen verwelkomt de inwerkingtreding op 22 januari 2021 van het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens. Een historische gebeurtenis, waar Pax Christi hard voor heeft gestreden! Maar we zijn er nog niet ... Als vredesbeweging roepen wij de Belgische regering op zich aan te sluiten bij dit VN-Verdrag, het liefst nog dit jaar. De eliminatie van kernwapens is de doelstelling, ook voor ons land. Dat is een morele en humanitaire verplichting.

Mede dankzij de inspanningen van onze internationale vredesbeweging slaagde een significant aantal niet-nucleaire staten, diplomaten en maatschappelijke organisaties erin om binnen de VN een Verbodsverdrag op Kernwapens op te stellen. De verdragtekst werd aangenomen op het VN-hoofdkwartier op 7 juli 2017, mede dankzij lobbywerk van onze medewerker Willem Staes. Het Verdrag verbiedt het gebruik, de dreiging met gebruik, de ontwikkeling, het testen, de productie, de fabricage en het bezit van kernwapens. Ook wordt eender welke vorm van assistentie bij illegale activiteiten verboden, alsook het stationeren van andermans kernwapens. Kernwapens hebben zo geen legitieme rol in het waarborgen van onze veiligheid. Nucleaire afschrikking wordt beschouwd als immoreel en vanaf nu dus ook illegaal.

Pax Christi Vlaanderen heeft jarenlang aangedrongen op steun voor een van de belangrijkste internationale instrumenten van nucleaire ontwapening en non-proliferatie, nl. dit VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens.

Publieke opiniepeilingen tonen de wereldwijde overtuiging aan dat kernwapens moeten worden afgeschaft. Ook in België vindt 77% dat onze regering dit verdrag moet ondertekenen, in lijn met onze buren in Nederland, Duitsland. De meest vernietigende van alle massavernietigingswapens worden allang als immoreel beschouwd. Met dit verdrag worden ze nu eindelijk ook illegaal.

Nucleaire afschrikking is onacceptabel en ontoereikend om hedendaagse veiligheidsuitdagingen zoals terrorisme, asymmetrische conflicten, cyberveiligheid, milieuproblemen, en armoede daadwerkelijk aan te pakken. Het gebruik van kernwapens kent catastrofale humanitaire en ecologische gevolgen. Onze regering erkent genocide en ecocide al als internationale misdaden. Waarom dan niet nucleaire wapens die bij gebruik zowel genocide als ecocide tot gevolg hebben?

Een vaste opdracht in het voortdurende vredeswerk van Pax Christi Vlaanderen is het bereiken van volledige kernontwapening of ‘global zero’. Onze wereld werd al eens geconfronteerd met het gebruik van kernwapens in Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945. De wapenwedloop, met ups en downs, hield sindsdien niet op.

Op dit ogenblik is de modernisering van het kernwapenarsenaal à rato van meer dan $70 miljard per jaar een prioriteit voor kernwapenlanden. Die modernisering is in het licht van dit VN Verbodsverdrag onaanvaardbaar. Samen met de Heilige Stoel waarschuwt Pax Christi Vlaanderen voor deze zorgwekkende evolutie en het groeiende gevaar van kernwapens voor de mensheid dat eruit voortvloeit.

Pax Christi Vlaanderen speelt een wezenlijke rol om de hoop niet te verliezen, om cynisme en ‘realpolitik’ niet te laten zegevieren. We geloven dat een ethiek die geworteld is in solidariteit en vreedzame co-existentie nodig is voor de toekomst van de mensheid.

In samenwerking met vele partners in binnen- en buitenland roept Pax Christi Vlaanderen iedereen op om op vrijdag 22 januari 2021 mee in actie te komen om het belang van dit VN Verbodsverdrag te verspreiden. Tot slot blijven wij eisen dat de Belgische regering zich zonder uitstel aansluit bij het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens door het te ondertekenen en ratificeren.

 

Foto: ICAN/Aude Catimel