Pax Christi Vlaanderen geschokt over Trumps beslissing opnieuw landmijnen in te zetten | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen geschokt over Trumps beslissing opnieuw landmijnen in te zetten

Het recente besluit van President Trump om opnieuw landmijnen in te zetten tijdens militaire operaties van het Amerikaanse leger is een pijnlijke stap terug voor de internationale strijd voor vrede. Hoewel de VS nooit ondertekenaar waren van het Antipersoonsmijnenverdrag, of ook het verdrag van Ottawa, bestond er onder President Obama sinds 2014 wel een verbod op het gebruik van landmijnen door de Amerikaanse strijdkrachten. Pax Christi Vlaanderen betreurt ten zeerste dat President Trump deze beslissing weer omkeert.

Landmijnen maken door hun willekeurige natuur vooral onschuldige burgerslachtoffers. Volgens het internationaal recht moet er echter ten tijde van oorlog steeds een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen strijdkrachten en onschuldige burgers. Door het gebruik van landmijnen kan er aan deze voorwaarde onmogelijk voldaan worden. Het internationaal verbodsverdrag op het gebruik van landmijnen dat zijn intrede deed in 1999 was dan ook een grote overwinning in de strijd voor meer rechtvaardigheid. Hoewel het Verdrag niet ondertekend werd door de grootste landmijnproducenten in deze wereld (Rusland, China, VS), was er tot nog toe slechts één land dat geen partij is van het verdrag dat landmijnen inzet.[1] Dit toont aan hoe sterk de internationale norm tegen het inzetten van landmijnen is. Een norm waarvoor België zich steeds hard heeft ingezet sinds het dankzij de Vlaamse Vredesweek en hard lobbywerk van Pax Christi Vlaanderen in 1995 als eerste land in de wereld een verbod op antipersoonsmijnen invoerde.

Het is zorgwekkend om op te merken dat volgens Handicap International [2] er in de voorbije jaren na een sterke daling opnieuw een stijgende trend in het aantal burgerslachtoffers van landmijnen waar te nemen viel. Hoewel er in 2014, 15 jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Ottawa, er dagelijks nog 10 doden of gewonden waren door de gevolgen van landmijnen, waren dat er in 2018 al 20 per dag met een totaal van 6.897 over het hele jaar 2018. In de voorbije jaren werden landmijnen enkel nog ingezet door misdadige regimes tegen hun eigen bevolking of door terreurgroepen zoals ISIS.[3] Wil President Trump zich werkelijk tot hun niveau verlagen?

Na het besluit om clustermunitie weer in te zetten tijdens Amerikaanse militaire operaties en na het terugtrekken van de VS uit het INF-verdrag, toont President Trump wederom dat hij de internationale rechtsregels niet wil respecteren. Vrede en stabiliteit zijn niet zijn prioriteit. Dit is een zorgelijke evolutie en moet met sterke bewoordingen veroordeeld worden, willen we voor iedereen een veilige wereld creëren. Enkel zo kunnen we blijvend het aantal burgerslachtoffers in conflict terugdringen.[1] International Campaign to Ban Landmines, Landmine Monitor 2019

[3] Human Rights Watch, Press Release 31/01/2020

 

Meer lezen?

Pax Chrsiti reageert op kerknet

 

Foto: Creative Commons/Anti-Personnel Mine Ban Convention's Photostream