PAX-rapport belicht relatie tussen bedrijven en kernwapenindustrie | Pax Christi Vlaanderen

PAX-rapport belicht relatie tussen bedrijven en kernwapenindustrie

Een nieuw rapport van PAX focust op de relatie tussen de commerciële sector en de kernwapenindustrie.

Op 2 mei 2019 publiceerde PAX, in samenwerking met ICAN en Profundo Producing mass destruction: Private companies and the nuclear weapons industry, een nieuw rapport dat kadert in de ‘Don’t Bank on the Bomb’-campagne. Het rapport toont aan hoe de commerciële sector de belangrijkste onderdelen levert voor kernwapens.

Belangrijkste bevindingen uit het rapport:

  • 28 bedrijven spelen een wezenlijke rol in de kernwapenindustrie;
  • Overheden hebben voor meer dan 116 miljard dollar (104 miljard euro) contracten met privébedrijven om (onderdelen van) kernwapens te produceren;
  • Alle landen met kernwapens moderniseren op dit moment hun arsenalen, met plannen die voorzien in het behoud van kernwapens tot 2070 en verder.

Ondanks de wereldwijde oproepen voor terughoudendheid en kernontwapening worden in alle kernwapenstaten nieuwe nucleaire wapens ontwikkeld. Het rapport bevat informatie over nieuwe types kernwapens; een nieuw intercontinentaal ballistisch raketsysteem en langeafstandsraketten in de VS, de Franse opvolger van de middellangeafstandsraket ASN4G en Indische plannen voor een uitbreiding naar ballistische raketten die kunnen gelanceerd worden vanaf duikboten.

VS-kernbommen in Europa

Het rapport wijdt onder meer aandacht aan de vervanging van de Amerikaanse B-61-bommen in Europa. Naar schatting 180 van dit type nucleaire bommen staan opgesteld in Amerikaanse militaire bases in Europa. Op Belgisch grondgebied (Kleine Brogel) bevinden zich 10 tot 20 exemplaren. Ondanks het feit dat een meerderheid van de bevolking in de EU-landen met VS-kernbommen zich meermaals heeft uitgesproken voor het weghalen van deze wapens en de desinvestering erin, gaat de vervanging van de kernbommen door een nieuwere versie van de B61 (de B61-12) gewoon door. Hoewel er sprake is van een vertraging in het moderniseringstraject met 2,5 jaar, zouden de onderdelen die Boeing voor dit wapen levert contractueel in mei 2019 klaar moeten zijn. De start van de ontwikkeling van een nieuwe kernbom – de B61-13 – is gepland voor 2038.

VN-Verbod op kernwapens

Naarmate meer landen het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens (UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) ratificeren en het verdrag echt in werking kan treden, zullen wellicht bijkomende discussies plaatsvinden over de relatie tussen het alomvattende verbod op kernwapens en de bedrijven die bij de productie ervan zijn betrokken. Daarom is dit het uitgelezen momentum voor bedrijven betrokken bij ontwikkeling, testen en productie van kernwapens om een begin te maken met het stopzetten van hun activiteiten in verband met kernwapens.

Download het rapport: Producing Mass Destruction

Lees de samenvatting van het rapport