President Tshisekedi, luister naar Congolese jongeren! | Pax Christi Vlaanderen

President Tshisekedi, luister naar Congolese jongeren!

De jongeren van Africa Reconciled spreken de hoop uit dat hun nieuwe president, meer dan zijn voorganger, zal luisteren naar de schreeuw van de jonge Congolese bevolking voor positieve verandering in Congo.

In 2011 richtte socioloog Pascal Mugaruka de Congolese ngo Africa Reconciled (Afrika Verzoend) op in de stad Goma, in het oosten van Congo. In 2014 was hij in België als internationale gast van de Vlaamse Vredesweekcampagne van Pax Christi Vlaanderen in samenwerking met Broederlijk Delen. Daarna werd Africa Reconciled een partnerorganisatie van Broederlijk Delen en een lidorganisatie van het Afrikanetwerk van Pax Christi. Het team van Pascal Mugaruka werkt rond vrede, verzoening en mensenrechten. Het ontwikkelde expertise in actieve geweldloosheid om jongeren te motiveren om zich vreedzaam te engageren voor sociale verandering. Jongeren vormen een belangrijke groep in de Congolese samenleving: meer dan 60% van de bevolking is jonger dan 30 jaar. Door zich te richten op die jonge generatie gaat Africa Reconciled in tegen stemmen die geweld promoten bij kwetsbare jongeren in Oost-Congo, een regio die al 25 jaar conflicten kent.

Sinds 2017 bouwt Africa Reconciled een sterk netwerk uit met jongerenclubs in zes ‘zones’: drie in de provincie Noord-Kivu (Goma, Masisi, Rutshuru) en drie de provincie Zuid-Kivu (Bukavu, Katana, Uvira). Elke club (ongeveer 25 jongeren) wordt begeleid door een plaatselijke coördinator. De jongeren komen regelmatig samen voor een uitwisseling over de politieke, sociaaleconomische en veiligheidssituatie in hun zone. De coördinator stuurt analyses en voorstellen van de jongeren naar het team van Africa Reconciled. Onze beleidsmedewerker Nadia Nsayi gebruikt die informatie om aan Belgische politici, diplomaten, journalisten en het brede publiek te vertellen over de situatie in de Kivu, over de verzuchtingen van de jongeren en hun engagement. Vorig jaar bezocht Nadia de jongerenclub van Masisi. De grote armoede drijft jongeren vaak ten einde raad in de armen van gewapende milities. Zij vroeg hen wat hun droom is. De antwoorden waren bijna unaniem: vrede en een job.

Begin februari 2019 nam het team van Africa Reconciled het initiatief om de eerste jongerenbijeenkomst ‘Youth Gathering of Change’ te organiseren. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks evenement wordt om de jongerenclubs samen te brengen. Zo wil de organisatie ruimte creëren voor dialoog tussen Congolese jongeren uit verschillende regio’s, etnische groepen en religies. Door de jonge lokale leiders samen te brengen wil Africa Reconciled hen de mogelijkheid bieden om een gezamenlijke toekomstvisie uit te werken voor hun land en hen duidelijk maken dat hun generatie (18-35 jaar) mee de toekomst van Congo kan bepalen.

Om financiële redenen namen enkel de coördinatoren van de zes jongerenclubs deel aan de eerste editie in Goma, met als titel ‘Actieve jongeren voor positieve verandering in Congo’. Africa Reconciled hoopt volgend jaar meer jongeren samen te brengen. Eén van de sprekers op het tweedaagse programma met vorming en uitwisseling was de prominente professor Ka Mana van het Pole Instituut. De ontmoeting bood ook gelegenheid om terug te blikken op de omstreden verkiezingen van 30 december 2018. Als afscheid maakten de jonge leiders video’s met een duidelijke boodschap aan de nieuwe president Félix Tshisekedi: investeer in veiligheid, jobs en sociale voorzieningen. De overwinning van Tshisekedi is controversieel. Toch hopen de jongeren dat hij in tegenstelling tot zijn voorganger Joseph Kabila zal luisteren naar de schreeuw van het Congolese volk voor positieve verandering in Congo.

Bekijk hieronder de video-oproep van Floribert Musanganya, coördinator van de jongerenclub van Africa Reconciled in Masisi.

 


Foto boven: Bijeenkomst van Africa Reconciled-jongeren in Goma, 2019 (©Africa Reconciled)